Friday, February 23, 2024

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈမိူင်းလႃး ပီၼႆႉ ၸတ်းယႂ်ႇ

Must read

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸတ်းယႂ်ႇ တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းပိုတ်ႇမိူင်း တီႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။  

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ-မိူင်းလႃး
Photo by – Mongla News/ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ဝဵင်းမိူင်းလႃး ပီ 2023

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13-16/4/2023 တီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ/ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ  ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မီးပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ တၢင်း မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်လႄႈ မီးၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းတႆး၊ ဢႃးၶႃႇ၊ ထႆး၊ မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ၼမ်။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ တီႈမိူင်းလႃး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလိူဝ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈပိၵ်ႉမိူင်းဝႆႉလႄႈ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူင်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉသေ ၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ  တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းပိုတ်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ-မိူင်းလႃး
Photo by – Mongla News/ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ဝဵင်းမိူင်းလႃး ပီ 2023

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းသွင်ဢွင်ႈတီႈ ဝၼ်းတီႈ 13-15/4/2023  ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ပၢင်ႇ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး။ ဝၼ်းတီႈ 16 သမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ပၢင်ႇ(ၵႂၢင်း) မႆႉႁုင်း 3 ၶႃ။  

“ပၢင်ပွႆးတႄႉ ၸတ်းသွင်ဢွင်ႈတီႈ တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၵၢင်ဝဵင်းတီႈၼိုင်ႈ တီႈၼၼ်ႈ မီးပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တူဝ်တႅၼ်း တၢင်းဝၢၼ်းႁႆး၊ ဝႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး/ၶႄႇ တၢင်း 12 ပၼ်းၼႃး၊ ၵဵင်းႁုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းယၢင်း၊ ပၢင်သၢင်း ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း မိူင်းလႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၼမ်ၶႃႈ”- ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ဝဵင်းမိူင်းလႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ဝဵင်းမိူင်းလႃး ပီၼႆႉ ၼႄပႃးတၢင်းၵႃႈဝႅၼ် ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တႆး၊ ဢႃးၶႃႇ၊ ထႆးလႄႈ မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ၼမ်။ ၼႂ်းၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆး ႁၢၼ်လႅင်း၊ ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း၊ ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း၊ ၸၢႆးမိူင်းၶမ်း၊ ၼၢင်းသႅင်ဢွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းၸၼ်ႁွမ်လႄႈ ၼၢင်းၶဵမ်ၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၽူႈႁွင်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်းထႆးသမ်ႉ တေပဵၼ် ဢႅၼ်ႊမီႊ မႅၵ်ႊသိၼ်ႊ ၼၢင်းဝႅပ်ႊ (Sexy Model) ထႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် မိူၼ်ၵၼ်။ ဝၢႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇမိူင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ပီၼႆႉ ၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း