Tuesday, June 25, 2024

ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ယင်းပႆႇပိၵ်ႉဢိုတ်း

Must read

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ပိုတ်ႇလဵၼ်ႈမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိုတ်ႇဝႃႈၼႆယူႇသေတႃႉ ၸဝ်ႈတႅင်ႇလႄႈၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ပိုတ်ႇဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း – ယင်းပႆႇပိၵ်ႉၵိုတ်း ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ပိုၼ်ႉတီႈ။

တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး
Photo by – A Shin Nyarnadaza / တုမ်ႇမူဝ်ႁွႆးမိုဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မီးသွင်ၾင်ႇၶၢင်ႈတၢင်း၊ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်လၵ်ႉပိုတ်ႇလဵၼ်ႈမႃး ၼႂ်းပွၵ်ႉလွႆဝႄႈတင်း ပွၵ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်းပိုတ်ႇဝႆႉ 5 ပၢင် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၸမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း ၸဝ်ႈ တႅင်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ဢူးမိၼ်ႉၸေႃႇ ၶဝ်ၽိတ်းမေႃး မင်ႁူဝ်ၵၼ် တီႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈ သင်ၶၢဝ်ႇပၢင် တေႃႇလွင်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၸိုင် တေသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ဝႃႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈတင်း ပွၵ်ႉဢူးယဵၼ်ႇတႄႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇသေ တေႃႇလွင်းၵၼ်ယူႇ ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်လႆႈငိၼ်းမႃးတႄႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်းဝႃႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တေလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေ သူင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႅင်ႇ ဢုပ်ႇ ၵၼ်ဝႃႈ ၶဝ်ငူပ်ႉငီႉဝႆႉ မူတ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႂႃႇၺွပ်းၶဝ်လႆႈ တီႈမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ယွၼ်ႉၶဝ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ဝႆႉလီယဝ်ႉ။ ပေႃးပိူၼ်ႈတေလူင်းမႃးၵူတ်ႇ ထတ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇလႄႈ ပလိၵ်ႈၶဝ်ၸိုင် တင်းၾၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၵပ်းၾူၼ်းၸူးဢွၼ်တၢင်းသေ ႁႂ်ႈသိမ်း ပၢင်တေႃႇလွင်းဝႆးဝႆး ၵွၼ်ႇၶဝ်တေမႃးထိုင် ၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉ ပေႃးၶဝ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸင်ႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း”- ၵူၼ်းမိူင်း ၼၢႆး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း 5 ပၢင် ဢၼ်လၵ်ႉပိုတ်ႇလဵၼ်ႈၵၼ်မႃး တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ 4 ပၢင်လႄႈ တီႈပွၵ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ 1 ပၢင်။ တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတႅင်ႇမၼ်း ပဵၼ်ဢူးမိၼ်ႉၵျေႃႇ၊ ၸၢႆးၵိၼ်ၶဝ်ႈလႄႈ ၼၢႆးၶႄႇႁူဝ်ပၢင်ႇ (ၸၢဝ်းၶႄႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပိုတ်ႇလဵၼ်ႈၵၼ် ၽၢႆႉၵိဝ်ႉ၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇၸႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈပွၵ်ႉဢူးယဵၼ်ႇသမ်ႉ ပဵၼ်ဢူးပႃႉဝိၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် လွင်းသုမ်းၼမ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵမ်ႉႁိူၼ်းယေး၊ ဝၢင်းႁိူၼ်း တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၼမ်။

ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 5 ပွၵ်ႉ 7 ဢိူင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၼမ် တေႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႆႈၼႃးလဵင်ႉတွင်ႉ။ သူၼ်သမ်ႉ တေ ၽုၵ်ႇမီႇႁေႃ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ)၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယိုင်ႈၶႅၼ်း လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ် ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်း ထၢင်ႇႁၢင်လွတ်ႈလႅဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇပွႆးလၢမ်းၾိင်ႈႁိၵ်ႈႁွႆး (ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း