Monday, May 20, 2024

ၸၢႆးလႃႈသဵဝ်ႈၺႃးၽၼ်းသေဢၢၼ်းၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ

Must read

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/7/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၽၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 10 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆးႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၢၼ်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်း။

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “   ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မၼ်းၺႃးၽၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လပ်းသိင်ႇဝႆႉ။ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈသေ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်း ။ၵူၼ်းမႃးႁႄႉတၢင်း မီး 4 ၵေႃႉ။ ၽိူဝ်ႇမၼ်းၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၼ်းသေဢၢၼ်းၸူၼ်ဢဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းၸူၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇ၊ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းယိၼ်းသဵင်သေဢွၵ်ႇမႃးၸွႆႈ။   ၸွမ်းႁူဝ်မၼ်း ၶႅၼ်မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ  မၢတ်ႇၸဵပ်းပဵၼ်လိူတ်ႈပဵၼ်ယၢင်၊ ၵၢမ်ႇလီ ဢမ်ႇတၢႆ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၺႃး ၽၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ် ၸိုဝ်ႈသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် တွင်ႈထၢမ်ယူႇၵေႃႈ ပႆႇတွပ်ႇလႆႈသင်ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၊ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ် ဢမ်ႇဝႃႈယိင်းဝႃႈၸၢႆး ပေႃးဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၸၢင်ႈၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁိမ် ၸူၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းတူဝ်။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၼုမ်ႇယိင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ ၼမ်ၼႃႇၶႃႈ။ ပေႃးဝႃႈ တၢမ်းၶမ်ႈမႃးၼႆ ၵႂႃပႆတၢင်းၼႄႇ ၵႂႃႇတူၺ်းပၢင်ႇယဵမ်ႈ (ရူ့ခင်း) ၼႄႇၼႆ ယင်းဢမ်ႇလီၵႂႃႇၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ၵၢင်ၶမ်ႈၼႆ့ ၼႆ ပဵၼ်ၶီႈလဝ်ႈၶီႈယႃႈ ပိူင်လူင်တႄ့ၶီႈယႃႈ တီႈယေႇၵၢၼ်ႇတွင်ႇၼႆ့ ၵူၼ်းသူႇယႃႈၼမ်။ ပေႃးတၢင်းပွၵ့် 5  တၢင်းၵႂႃႇယေႇၵၢၼ်ႇတွင်ႇၼႆ့ၼႆ မိူၼ်ၵူၼ်းၶီႈယႃႈၶဝ် ပႃးထူင်သေ မီးၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ့် ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် တီႈၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၺႃးၽၼ်း ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း မီး 2 ၵေႃႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇလႂ် မႃးတူၺ်းလူလွမ်ပၼ် ႁႂ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း