Sunday, July 21, 2024

မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇၸွမ်းႁူင်းႁႅမ်းလႄႈႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

မၢၵ်ႇၵမ်းၵမ်းတႅၵ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ(Bar) တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆ မၢၵ်ႇၵမ်းၵမ်းတႅၵ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်း လႄႈႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ႁႄႉႁၢမ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်လႆႈ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈမၢၵ်ႇၵမ်းၵမ်းတႅၵ်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် မႃးႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႇၸွမ်းၼင်ႇ ၶဝ်ယွၼ်းၼၼ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

တႄႇမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးၼႆႉ လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ပဵၼ်မႃးထပ်းၵၼ် ၵူႈဝူင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႇၼႆႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈပွၵ်ႉ 12  ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 12 ၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းမၢၼ်ႈသူႈၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ လွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပေႃးတူၺ်းၼႆ ဢၼ်မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇၼႆႉ တေပဵၼ်ၸွမ်းႁေႃႇတႄႇ လႄႈ ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ Bar ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇပဵၼ်ၾၢင်ႉ လွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵဵပ်းငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႇႉၵူၺ်း ။  လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတီႈႁူင်းႁႅမ်းလႄႈၸွမ်းႁၢၼ်ႉယႂ်ႇႁၢၼ်ႉလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလိၵ်ႈ သူင်ႇထိုင်လွင်ႈယွၼ်းငိုၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈပဵၼ်လၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈႁူင်းႁႅမ်း Fully Light Hotel   2 ပွၵ်ႈ၊ တီႈ Golden Hill Hotel  ၼၼ်ႉ 1 ပွၵ်ႈ၊ တီႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းဢသေႃးၵ   1 ပွၵ်ႈ။

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပလိၵ်ႈၶဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်ပၼ်လႆႈ ၊ ဢမ်ႇၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်သေပွၵ်ႈ ၊ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလိူင်ႇၼမ်ၼႃႇ ဢမ်ႇႁူႉတေၵႂႃႇပိုင်ႈၽႂ် ” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း ၵဵပ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းမႃးလိူဝ်ႁႅင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈမီးၵူႈဝၼ်း။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶၢင်းပွင်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း