Sunday, June 16, 2024

တီႈမူႇၸေႊ ၵိၼ်ၺႃးႁဵပ်းမိူဝ်ႇ ပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ် 7 ၵေႃႉ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ 7 ၵေႃႉ ၵိၼ်ၺႃးႁဵပ်းမိူဝ်ႇသေ ပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ် လိူဝ်ၸႂ်ႁႅင်းဝႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/7/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမူႇၸေႊ 7 ၵေႃႉ ၵိၼ်ၺႃးႁဵပ်းမိူဝ်ႇသေ ပၼ်ႇမဝ်းတူၼ်ႉႁၢၵ်ႈ ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇယူတ်းယႃ  ။

- Subscription -

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵရုၼႃႇမူႇၸေႊလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵပ်းလိူင်ႇ။ ဢၼ်ၶဝ်ၵိၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ပိတ်းဢဝ်ၸွမ်းသူၼ်ၸွမ်းႁိူၵ်ႈသေ ႁုင်ၵိၼ်။မိူဝ်ႈၶဝ်ၵိၼ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉတူၵ်းၶိုင်ႈၵူၺ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပၼ်ႇ ႁူဝ်မဝ်း တွင်ႉၶူၼ်ႉ တူၼ်ႉႁၢၵ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းသေ ထိုင်တီႈလႆႈၵႂႃႇႁူင်းယႃ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၵိၼ်ၺႃး ႁဵပ်းသေ ပဵၼ်တူၼ်ႉပဵၼ်ႁၢၵ်ႈၼႆႉ တင်းသဵင်ႈ 7 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယိင်း 2 ၵေႃႉ ၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢႃယု သႅၼ်း 20 ပီ ထိုင် 40 ပီ  တင်းသဵင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈ ၽုၵ်ႇဢွႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်မူႇၸေႊ ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸွႆႈသူင်ႇထိုင် ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵရုၼႃႇမူႇၸေႊလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ငိၼ်းဝႃႈ ႁဵပ်းဢၼ်ၶဝ်ၵိၼ်ၼႆႉ ပိူၼ်ႈၵေႃႈ ၵိၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၶဝ်သမ်ႉ ဢဝ်ႁိမ်းသူၼ်ဢွႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵိၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ၵိၼ်ၺႃး ယႃၶႃႈမႅင်းဢၼ်ၶဝ်သိတ်ႇသူၼ်ဢွႆႈၼၼ်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ၵေႃႈမီး။ၵူၺ်းၼႃႇ တီႈမူႇၸေႈၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉမီး ၵူၼ်းၵိၼ်ႁဵပ်းသေ တူၼ်ႉႁၢၵ်ႈ လိူဝ်ႁႅင်းထိုင်တၢႆ ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉ ႁဵပ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးၾိင်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းလွႆ ၸွမ်းၶိင်ႇၶၢဝ်းလႂ်ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁဵပ်း ၊ၼေႃႇ ၊ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း။မၢင်ၸိူဝ်း သွၵ်ႈႁႃ ၵိၼ်ၺႃး ဢၼ်မီးၵွင်ႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈမိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လူႉသုမ်းသၢႆၸႂ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ပေႃးတေၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်းပႃႇၸွမ်းထိူၼ်ႇ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉယႂ်ႇၼမ်သေ လိူၵ်ႈ ၵိၼ် ဢၼ်လွတ်ႈၽေး။ ပေႃး ဢမ်ႇႁူႉ လၢႆးၵိၼ်မၼ်း ႁႂ်ႈထၢမ်ႇၵူၼ်းလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် ၼႆ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/7/2023 ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်မႅၼ်ႈယၢမ်းသႂ်ႇၼိူဝ်ႉ သေ ပၼ်ႇမဝ်း ပဵၼ်တူၼ်ႉပဵၼ်ႁၢၵ်ႈ ထိုင်တီႈလႆႈ ႁၢမ်ႈသူင်ႇႁူင်းယႃ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း