Monday, May 20, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈမိူင်းၽူင်း

Must read

ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇ မိူင်းၶၼ် ဝဵင်းမိူင်းလႃးသေ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ လႆႈၶၢႆႉမႃးၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈမိူင်းၽူင်း။

ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ တီႈထမ်ႈၸၢမ်ပူး မိူင်းၽူင်း
Photo by – ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ/ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ တီႈထမ်ႈၸၢမ်ပူး မိူင်းၽူင်း

ဝၼ်းတီႈ 11/7/2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တႄႇၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃၶိုၼ်း တီႈထမ်ႈၸၢမ်ပူး ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –“ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်းသေ ဢၼ်လႆႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈထမ်ႈတီႈၽႃႉပၢတ်ႇ ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈၶၢႆႉၶိုၼ်းမႃး ဢဝ်ဝႃႇသႃ တီႈမိူင်းၽူင်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢဝ်ဝႃႇသႃတႄႉ ၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်း ယူႇတီႈလႂ် ဢဝ်ၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁဝ်းတႄႉ ယူႇၸွမ်းပၢႆးယူႇလီလႄႈ ပေႃးပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၸိုင် ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃးပေႃႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်ယဝ်ႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇ မိူင်းၶၼ် ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈတၼ်းလႆႈ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် 6 ဝၼ်းသေ ယွၼ်ႉ သုင်းမႅၼ်ႈၺႃးႁဵပ်း ပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢမ်ႇယူႇလီမႃးလႄႈ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈ ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ၼႆႉ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 10 ၸင်ႇလႆႈလူင်းႁူင်းယႃ ပွၵ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်း တီႈဝတ်ႉၽထၢတ်ႈသီတွၼ်းရိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10-18/8/2022 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈ ႁူင်းယႃလူင် ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ ဝၢႆးဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈထမ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်းယဝ်ႉသေ ဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃး။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 60 ပီတဵမ် ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2023 ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယေႃးမုၼ်ဝၼ်း ၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉသီတွၼ်းႁိူင်း(သီၻွၼ်းရိူင်း) ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ် – ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း