Monday, July 15, 2024

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈထႆးႁူပ့် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

Must read

ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈထႆး (ဢၼ်ပဵၼ်ပႃးၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး) ၼၼ်ႉဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းပႃး ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ (ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း) ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး ၻွၼ်ႊ ပရမတ်ႉဝိၼႆး ၼႆႉ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇထူပ်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ထိုင်ၼႂ်းၶွၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၼႆ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈၶိုၼ်းတီႈပၢင်ၵုမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ မိူင်း ဢိၼ်တူဝ်ႊၼီႊသိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

သွင်ၶႃဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈသင်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၾၢႆႇတၢင်းထႆးၵေႃႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ – ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ပၼ်ႁႅင်းလွင်ႈပၢင်ၵုမ်ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ။ မၼ်းၼၢင်းယူႇလီယူႇ -ၼႆၵူၺ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ Pan Orient မိူင်းၵျပၼ်ႊ တႄႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ လၢတ်ႈတီႈ ၻွၼ်ႊ ပရမတ်ႉဝိၼႆး ဝႃႈ- မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်း ၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG လႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းဝႆႉၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉၼွၵ်ႈလိူဝ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၵျပၼ်ႊၼႆႉယဝ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇတၢင်ႇတီႈ ဢမ်ႇတႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈႁိုဝ်လႄႈဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပီ 2021 သေ တီႉဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ၶဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်း။ တေႃႈၼင်ႇဢဝ်ၶႃမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းၶိုၼ်ႈသၢၼ် ယင်းဢမ်ႇပၼ်လၢတ်ႈတေႃႇၽႂ်။
လွင်ႈပၼ်ၶႂၢင့် ႁူပ့်ထူပ်း ၽူႈမီးၸၼ့်ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆ့ ပဵၼ်ၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆ။

တႃႇတေႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၼႆ့ ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်း ၵမ်ႊပေႃႊတီႊယိူဝ်ႊ လႄႈ ပရူႊၼၢႆႊ ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ မႃးႁူပ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းသေ ဢုပ်ႇၵုမ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ၾၢႆႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃးၸဵမ်တူဝ်ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇထိုင်ၼႂ်းၶွၵ်ႈ၊ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတႃႇသႂ်ႇႁႅင်းၸွႆႈၼႂ်းၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၊ ႁႂ်ႈလူတ်းယွၼ်ႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း – ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း