Monday, May 20, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵိုတ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸူမ်း

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၾၢႆႇ ဢွၵ်ႇဝဵင်း တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၼွင် ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁၼ်လီၸွမ်း။

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/4/2023 ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ႁိမ်းၶူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမဵဝ်ႉမ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်း 1 လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉၵိုတ်း။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ်ထႅင်ႈသေ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇ တီႈ ၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉၵႂႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၸူမ်းတႄႉၸူမ်းဝႃႈၶႃႈယဝ်ႉ။ သင်ဢမ်ႇမီးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆ ၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇလူႉ။ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလၢင်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇၽိတ်းမေႃးၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉ တၼ်းပိုတ်ႇမႃးလႆႈမွၵ်ႈ 5 ဝၼ်း။ ဢၢၼ်းတေပိုတ်ႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ (လိူၼ်ႁႃႈ) ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၸဝ်ႈတႅင်ႇယႂ်ႇ ဢၼ်မႃးပိုတ်ႇၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ၶဝ်ပိုတ်ႇမႃးတၼ်းလႆႈ 5 ဝၼ်း။ ၵူၼ်းၵႂႃႇ တေႃႇလွင်း သုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃးၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။ ပၢႆလိူဝ်ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႈ ၾိင်ႈယၢမ်ႈလူႉ လဝ်ႈယႃႈၵေႃႈ ၽႄႈလိူင်ႇ ။ ၶမ်ႈသိုၼ်းၼၼ်ႉ ပၢႆမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃး ႁႅမ်ႁူဝ်ၵၼ်ထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈလႆႈပိၵ်ႉ ပၢင်တေႃႇလွင်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ မီးၽွၼ်းလီၼမ်တႄႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ဢၼ်သင်ႇထုၵ်ႇပိၵ်ႉ ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၸူမ်း ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင် သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ  ပေႃးလႆႈၵိုတ်းၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉၶႃႈဢေႃႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈလႆႈၵိုတ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တၢင်းယၢမ်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈလူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမဵဝ်ႉမ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၼႆႉ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ တေမီး ပၢင်ၽၢႆႉၵိဝ်း၊ 36 မိူင်းလူင်၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၢတ်ႈသႅင်းတႄႉ ႁဵတ်းသုမ်းဝႆႉယဝ်ႉ ပႆႇတၢၼ်းလႆႈၵႃႈဝႅၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း