Saturday, May 25, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၼၢင်းယိင်းတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်  1 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၼမ်ႇၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း။

Photo : ႁၢင်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်( တောင်တန်းလူငယ်အသင်း)

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(တောင်တန်းလူငယ်အသင်း)ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၸွမ်းၾႆး။ ၾႆးမႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး  လူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇၽွင်း ၼွၼ်းလပ်းဝႆႉ သေလႄႈ တၢႆၵႂႃႇၶႃႈၵႂႃႈ။ မႃမႅဝ်းၵေႃႈတၢႆၼႂ်းၾႆးဢေႃႈ။    ၵူၼ်းႁိမ်းၼၼ်ႉ ထူဝ်းမႃးႁႃႁဝ်း ပေႃးမီးမွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈယဝ်ႉ ။ ႁိူၼ်းၽႂ်ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ။ၵေႃႉဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇပေႃးလီၼႆဢေႃႈ။ႁိူၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်းဢၼ်ယူႇၸွမ်း သူၼ်ႁဵတ်းၼၼ်ၵွႆး။ မိူဝ်ႈႁဝ်းႁွတ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈ မၼ်းပေႃး ဢမ်ႇလိူဝ်သင်ယဝ်ႉဢေႃႈ။မႆႈမူတ်း။ လႆႈႁၼ်လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵွႆး။ ႁိူၼ်းၶဝ်သမ်ႉၵႆပိူၼ်ႈဝႆႉဢေႃႈမႆႈယွၼ်ႉသင်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း။ ႁိူၼ်းၼႆႉ ယူႇသွင်မႄႈလုၵ်ႈၵူၺ်းၼႆဢေႃႈ။တီႈႁိူၼ်းသမ်ႉ ၵိုတ်းလုၵ်ႈယိင်းဝႆႉၵူၺ်းၼႆဢေႃႈ။ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈ မႄႈၶဝ်ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁိူၼ်းဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆႉ ၵႆယၢၼ်ၵၼ်တင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်း 300 ထတ်း ယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉ 4 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်။မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸွႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ သူင်ႇထိုင်ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်သေ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ။

ယၢမ်းလဵဝ် ထိုင်ၶၢဝ်းမႆႈယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈသႂ်ႇၽိုၼ်း၊ သႂ်ႇထၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉသတိ သင်ဝႃႈ တေၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမွတ်ႇၾႆးၽိုၼ်းၾႆးထၢၼ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလူင်းဝႆႉ မဵင်း ၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆ တေတိူဝ်းလီ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း