Sunday, April 14, 2024

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽၼ်းလူႉတၢႆ

Must read

 ဝၼ်းတီႈ 31/3/2023   ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽၼ်းလူႉတၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼႆႉဢေႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆယူႇၾၢင်ႇတၢင်းဝႆႉႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၺႃးၽၼ်း ဝႆႉဢေႃႈၼၼ်ႉ။တူၺ်းတႄႉ ၶဝ်တေၽိတ်းၵၼ်ႁေလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃႉၵၼ်တၢႆၶႃႈၼေႈ။ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉ ၶွၼ်ႉဝႃႇ မႆႉဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo : ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽၼ်းတၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ( ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်း)

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၽၼ်းလူႉတၢႆၼႆႉ ဢႃယု 50 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်း ၸွႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် သူင်ႇထိုင်ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႃႇၵူတ်ႇထတ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလူၺ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်   ပိုတ်ႇပၢင်လွင်း( ၵႃႊသီႊၼူဝ်ႊ) ၊ ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ၵဵမ်ႊဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ၵေႃႈ ထီႇမႃး။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸေးၼႃႇ။ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလိူင်ႇ ၵူၼ်းမႃးႁဵတ်းဢွၼ်ႊလၢႆးၵဵမ်းၵေႃႈ ၼမ်ဝႃႈၼမ်။မၢင်ပွၵ်ႈမႃး ၵူၼ်းမဝ်းလဝ်ႈယႃႈၶဝ် ယိပ်းၶွၼ်ႉ ယိပ်းမိတ်ႈသေ ၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်တၢင်းႁဵတ်းၼၼ်ၵေႃႈႁၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်လႆႈႁႄဢေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃး လႆႈၵူဝ်ၼႃႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/2/2023 ၼၼ့်ၵေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူ့ၾၢႆႇၽၼ်း တီႈၼႃႈႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်း ၼၢင်းသူၺ်ႇၸိၼ်း မၢႆ 3  ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း