Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸတ်းပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်

Must read

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။  

ဢွင်ႈတီႈၸတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်း (လိူၼ်ႁႃႈ) တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း တေယၢၼ်ဝဵင်း 2 လၵ်းပၢႆ မီးၾၢႆႇ ဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ၶဝ်တႄႇႁဵတ်းယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ဢဝ်ၵႃးမႃး ထုၺ်ထႆၼႂ်းသူၼ်ပိူၼ်ႈ ပေႃးပဵင်းၵႂၢင်ႈလူင်ဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ တီႈႁိမ်းၾင်ႇတဵင်းၼၼ်ႉ။ ၶဝ်တေႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တႃႇ 1 လိူၼ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၢႆးလိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉပူၼ်ႉၼႆၶႃႈ။ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈတႄႉ တေၼမ်လိူင်ႇပေႇၸႂ်ယဝ်ႉ။ တီႈလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ပွႆးလွင်းယႂ်ႇလူင် ၶၢဝ်းယၢဝ်းၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇမီးမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ။ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ တေဢွၼ်ၵၼ်မႆႈ ၸႂ် ၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလပ်းလႆႈၶႃႈယဝ်ႉ တေထိင်းလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်းယၢပ်ႇ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် တေလိူင်ႇၽႄႈၼမ် တေမီးပၼ်ႁႃ မႃး တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈတေႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶဵင်ႇၸၢတ်ႈသႅင်း ယူႇ။ ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ တေ မီး ပၢင်ၽၢႆႉ၊ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ၊ လေးၵွင်ႈၵျိၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ဢမိင်ႉဢၼ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ တေလုၵ်ႉမႃးတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈလဵဝ်။ ပေႃးယဝ်ႉ ၽူႈ ၵွၼ်းၸႄႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ၸဝ်ႈတႅင်ႇလူင် မၼ်းသမ်ႉ တေပဵၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S 3 တူဝ်လႄႈ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသမ်ႉ လႆႈငိုၼ်း ပၼ်ၵၼ်ၵိၼ် ႁဵတ်းၼႆ ၶႃႈဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းဝႆႉ ပဵၼ်မၢႆတပ်ႉၶမယ 515 တင်း ၶမယ 64 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2023 ၼႆႉမႃး ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်း မၢင်ၸိူဝ်းလွင်းသုမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ် မၢင်ၸိူဝ်း ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢဝ် ၵႃးပွင်ႇ/ ၵမ်ႉ ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးယဝ်ႉ။ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်းမႃး ဢမ်ႇယွမ်း 6 တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း