Thursday, July 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်လွင်းလိူင်ႇၼမ်သုတ်းၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇမီးပၢင်တေႃႇလွင်းၼမ်ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆ ၊ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်ယူႇၵေႃႈဢမ်ႇတီႉၺွပ်း၊ တိုၼ်း တင်ႈၸႂ်ပွႆႇဝႆႉ ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်လၢဝ်းသင်။

ပၢင်တေႃႇလွင်း

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး  တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမႄႈႁူၵ်ႈ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်လႄႈတင်း တီႈဝတ်ႉတေႃႇၵေႃႉၼွၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမီးပၢင်တေႃႇလွင်း  ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇလဵၼ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူႈၶၢဝ်း။  လွင်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူႉ/ႁၼ်ယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈသင် ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းသင် တင်ႈၸႂ် ပွႆႇႁႂ်ႈမၼ်းလိူင်ႇၽႄႈၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်သွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ တီႈဝတ်ႉတေႃႇၵေႃႉၼွၵ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးပၢင်တေႃႇလွင်း မႃး ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈယူႇတႃႇသေႇ။  တီႈၼမ်ႉမႄႈႁူၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးပၢင်တေႃႇလွင်း ။ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ 1 ၸဝ်ႈလႂ် တေႃႇဝၼ်း လႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇ တီႈၸဝ်ႈပွႆး(ၽူႈၸၼ်ၵၼ်ႇထရႅၵ်ႈ) 3,000 ဝၢတ်ႇ  ။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈပွႆးသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသႂၢင်းပၼ် တီႈသိုၵ်း/ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ   ထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ  မီးၾၢႆႉၵိဝ်း၊ မၢၵ်ႇတူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆ (မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ) ၊ 36 မိူင်းလူင် ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇဝႃႈသင် မွင်းႁႂ်ႈပၼ်ငိုၼ်းၶဝ်ၵူၺ်းလႃႈ တိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပိုတ်ႇလႆႈယူႇတႃႇသေႇ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ။ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇၵေႃႈ ၼမ်ၼႃႇၶႃႈ။ ႁၢၼ်ႉၵဵမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈၼမ်။ ပေႃးၵူၼ်းလူင်ၶဝ်မႃးၼႆ ၶဝ်ၸႂ်ႉၵိုတ်းယင်ႉၵမ်ႉသေ လူင်းၵူတ်ႇဢဝ်ၼႃႈ ဢဝ်တႃ ႁဵတ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ပေႃးၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ပေႃးပိုတ်ႇလဵၼ်ႈ ၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၼႆႉ တေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ် တီႈ တႃႇၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  သူင်လဵၼ်ႈတေႃႇလွင်းၵၼ်ၼမ် မီးထႅင်ႈ  ထီႇလၢဝ်း 1 ဝူင်ႈ ပိုတ်ႇ 3 ဝၼ်း၊ ထီႇ ထႆး 3 တူဝ်လႄႈ 36 မိူင်းလူင် 1 ဝၼ်း ပိုတ်ႇ 2 ပွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (Online) ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ– “တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ဢိုပ်းၶဝ်ႈၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ႁဵတ်း ၵိၼ်ၵၢၼ်တေႃႇလွင်းၸိူင်ႉၼႆၵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈၼႃႇ။ ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းတႄႉ မၢၵ်ႈမီးလီၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၽၢၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ၸဵမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ ၸဵမ်ယိင်း/ ၸၢႆးတႄႉ ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လူႉၼမ်ၵျႃႉ၊ ပဵၼ်ဢၼ် မႆႈၸႂ်တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ  မိူၼ်ၼင်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ တူၼ်ႈတီး၊ မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လဵၼ်ႈတေႃႇလွင်းၼမ်။   ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ် ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်  ၶဝ်ႈဢဝ်ဢမ်ႇဝဵၼ်ႉၶိုၼ်းဝဵၼ်ႉဝၼ်း ၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင်ၼႂ်းဝဵင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း