Tuesday, May 21, 2024

တီႈမိူင်းတူၼ် မီးပၢင်လွင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇတင်ႈတႄႇႁူဝ်ပီၼႆႉမႃး

Must read

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆပႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတေႃႇလွင်းလဵၼ်ႈၸွမ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။

ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတီႈၼိုင်ႈ

- Subscription -

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/4/2022  မႃး ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၵ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉၼွင်ပႃယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆသေတႃႉ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းယဝ်ႉၵႂႃႇလီငၢမ်းၵေႃႈပၢင်လွင်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇယူႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်မီးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း/ ၶိုၼ်း  ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်း  မိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်မႃးပိုတ်ႇပၢင်လွင်းၵိုၵ်း ပွႆးသၢင်ႇလွင်းၶႃႈဢေႃႈ။  ပွႆး သၢင်ႇလွင်းတႄႉ ႁဵတ်း 3 ၶမ်ႈၵေႃႈ ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းၶဝ်ၼႆႉ ပႆႇယဝ်ႉ။ တေႁဵတ်းတႃႇ 10 ၶမ်ႈ။ ၵူၼ်းၵႂႃႇလဵၼ်ႈ ၵႂႃႇတေႃႇၵေႃႈ ၼမ် ပၢႆပႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ပႃးတင်း ဝုၼ်ႇထၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈၵွၼ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ  တေမီးၽၢႆးၵိဝ်း၊ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ၊ မၢၵ်ႇတႅမ်ႇသီႇ(တႅမ်ႇ/ သုင်/ ႁၢႆးလူဝ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ၸဝ်ႈတႅင်ႇသမ်ႉလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇတီႈ ၽူႈၸၼ်ၵၼ်ႇထရႅၵ်ႈပၢင်လွင်း ဢမ်ပဵၼ်သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ၊ ၸဝ်ႈၵၼ်ႇထရႅၵ်ႈသမ်ႉလႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇတီႈပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈတႅင်ႇမၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ လႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇပၼ် 1 ၶိုၼ်း 1 သႅၼ်။  တေလႆႈသႂၢင်းတႃႇ 10 ၶိုၼ်း 10 သႅၼ်ပျႃး ဝႆႉၵမ်းလဵဝ် တီႈၸဝ်ႈပွႆး။  မၢၵ်ႇတႅမ်ႇသီႇလႄႈ ၽၢႆးၵိဝ်းတႄႉ လႅပ်ႈလႆႈသႂ်ႇၼမ်လိူဝ်မၢၵ်ႇၵိင်ႇလွႆထႅင်ႈၵွၼ်ႇ ၊ ၵူၺ်း ၵႃႈႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ ငိုၼ်းၶွၼ်ႇ တီႈ လႆႈမႃးၼႆႉ ပလိၵ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈပွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၵိၼ်မူတ်းၶႃႈ” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပွႆးၵိၼ်ဝေႃး ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလႃးႁူႇ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2022 ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသမ်ႉမႃးသိုပ်ႇတီႈပွႆးလေႃႉၸဝ်ႈသြႃႇ ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉသမ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼႃႈၵွင်းမူးဝႆႉသေ ထိုင်မႃး ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉၼွင်ပႃယဵၼ်ႇၶဝ်ၸင်ႇၶၢႆႉမႃးပိုတ်ႇၸွမ်းပွႆးထႅင်ႈ တႃႇ 10 ဝၼ်း။

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူဝ်မီးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်မႃးသေ ဢမ်ႇၵႃး တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸဵမ်ယိင်းၸၢႆးလူႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယိင်ႈၶႅၼ်း တေလိူင်ႇ ၼမ်မႃးထႅင်ႈ   ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းတူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း