Saturday, June 22, 2024

ပွႆးၶိုၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်း/ လဵင်ႉမိူင်း တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

ပီၼႆႉ ပွႆးၶိုၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်း/ လဵင်ႉမိူင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ သွင်ဢွင်ႈတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈလဵင်ႉမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵၢင် မိူင်းသၢတ်ႇ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/5/2022 တေႃႇထိုင် 1/6/2022 ၼႆႉ ပွႆးလဵင်ႉၸဝ်ႈမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈလဵၼ်ႈတေႃႇလွင်းၵၼ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း ၸဵမ်လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပွႆးလဵင်ႉမိူင်း တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ပီၼႆႉ ပိုတ်ႇပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းသေၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ဝႃႈ တႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၼႆၶႃႈဝႃႇ ၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်းၵၼ်တႄႉ ၵိုၼ်းဝႃႈၵိုၼ်း ၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶမ်ႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တေမီး မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇတူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆ(မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ)၊ ပၢင်ၽၢႆႉ၊ တႅမ်ႇသုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢၵ်ႇတူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 50 တႅင်ႇၼႆႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢၵျၢင်ႉ တၢင်းယၢမ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလူႉ ဝႃႈၼႆ။

“ပၢင်လွင်းဢၼ်ၶဝ် ပိုတ်ႇၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းသင်တင်း ပွႆးလဵင်ႉၸဝ်ႈမိူင်း/ လူင်မိူင်းသင် မၼ်းတေယူႇတီႈ ၵူၼ်းၸတ်းပၢင်ပွႆးၶဝ် ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵူၺ်း။ လွင်ႈမႆႈၸႂ်တႄႉ တေႃႇၼင်ႇ ဢမ်ႇမီးပၢင်လွင်းသင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ပေႃးသုၵ်ႉသၵ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းယွၼ်း၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်ဝႃႈၼမ်။ ၵမ်ႉၼႆႉ မႃးႁဵတ်းပၢင်လွင်းၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ပဵၼ်ငၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ တေႃးလွင်းၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်တႄႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 တီႈၸဝ်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ ပွႆးလဵင်ႉမိူင်း တီႈၼၼ်ႈ ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း မိူၼ်ၵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း