Thursday, May 30, 2024

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၶူးသွၼ်/ သင်ၶၸဝ်ႈ လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

Must read

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၶူးသွၼ် တႃႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း လၵ်းသုတ်ႉမႂ်ႇ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း။

Photo: Sun Le Mongnai/ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၶူးသွၼ် လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ မိူင်းၼၢႆး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3-13/6/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်ၶူး သွၼ်/ သင်ၶၸဝ်ႈ လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ တႃႇပူင်သွၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉလွႆသႅင်၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇသူမ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သုၼ်တရ ၽူႈမၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉတၵ်ႉၵႃႇ ပီၼႆႉ ၶူးသွၼ် သင် ၶၸဝ်ႈ တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 50 တူၼ်ၼႆႉ။ တင်းမူတ်း တေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 11 ဝၼ်း ပႃးဝၼ်းလူင်းပၢင်။ လၵ်း သုတ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်မႃးပူင်သွၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ မီးမႃး 2 ပီၼႆႉယဝ်ႉ။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် တေမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း သွၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ တေပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢႆးၼပ်ႉ၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်သွၼ်ႁဵၼ်း လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ယူႇတီႈ ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးသေ ႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်ႉၽွၼ်ႉ ပၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ် ၵူႈတူင်ႇဝဵင်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇၸဝ်ႈၶူး ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်း မိူင်းၼၢႆး ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉ လၢႆးပူင်သွၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႃးၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄ ၼႄပၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇၸဝ်ႈၶူးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸဵမ်ၼႂ်းဝဵင်း/ ၼွၵ်ႈဝဵင်း တင်းမူတ်းမီး တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ 10 ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းပၢႆ။ ၼိုင်ႈပီလႂ် မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မွၵ်ႈ 300 တူၼ်။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီး 180 ပၢႆ တင်းမူတ်း 11 ဝတ်ႉ/ ၵျွင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး တင်းမူတ်းမီး 45 ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းသင်ၶၸဝ်ႈ တင်းမူတ်းမီး 700 ပၢႆ ၸဝ်ႈၶူး သုၼ်တရ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း