Tuesday, May 21, 2024

လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ပိၵ်ႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လူတ်းယွမ်းၼမ်

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း လူၺ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 လႄႈ 1111 မႃးၼႆႉ လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၽၵ်း တူလႅၼ်လိၼ် ပိၵ်ႉ ဢိုတ်းၵႂႃႇတင်းၼမ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတၢင်းလႅၼ်လိၼ် လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႃႉၶၢႆတေႃႇသူင်ႇလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – “လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ လိူၼ်ႁႅၵ်ႈ တႃႇပီပၼ်ႊတႃႊငိုၼ်းတွင်း 2024-2025 ၼႆႉ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း လႆႈမႃး 440 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ၊ ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တူၺ်း တင်းပီပူၼ်ႉ ၸိုင် ယွမ်းယူႇ 220 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လၢၼ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတၢင်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီး 17 ဢၼ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 10 ဢၼ်တႄႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လူတ်းယွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းသေ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈ – ၶႄႇ လူတ်းယွမ်း 124 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ၊ လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ လူတ်းယွမ်း 95 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ၊ လႅၼ် လိၼ်မၢၼ်ႈ – ပင်းၵလႃႊတဵတ်ႉသျ် လူတ်းယွမ်း 2 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊလႄႈ လႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈ -ဢိၼ်ႊတီးယႃႊ လူတ်းယွမ်း 1 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ယႂ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ သူင်ႇၶၢႆတၢင်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇဢဝ်ၵေႃႈပႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇမိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇမီးဢၼ်တေၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ပုင်ႈသုင် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း