Saturday, July 20, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းယၢမ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းလူႉ

Must read

ပၢင်တေႃႇလွင်း ပဵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်တၢင်းယၢမ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလူႉ ။

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးတီႈၼိုင်ႈ

ပၢင်လွင်းၼႆႉတႄႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ  ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ၼႆႉ။  ၸတ်းႁဵတ်းၵိုၵ်းၸွမ်း ပွႆးပထၢၼ်း၊ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းလႄႈ ပွႆးၶိုၼ်ႈၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ/ မိူင်း မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ။  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇလဵၼ်ႈ ပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ တႄႇႁဵတ်းမႃး ၵွၼ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ၵူၺ်း။ ႁဵတ်းၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ ၸွမ်းပွႆးၾိင်ႈပွႆးထုင်း 1 တီႈလႂ် 3-4 ဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ပေႃးၵိုၼ်းလူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေမီး ၽၢႆးၵိဝ်း၊ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ၊ မၢၵ်ႈ 4 ၼႃႈလႄႈ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။  ပၢင်လွင်းၼႆႉယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပၼ်ႇတႃႇ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵျွင်းၸူႉ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း  – ဝႃႈၼႆ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းမီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢ ၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈလူႉ  ။ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူၼ်းသီႇပေႃႉၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလီတႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်သင်ၶႃႈ။ ႁႂ်ႈဝႃႈ ၵႂႃႇလွင်းသေလႆႈငိုၼ်းမႃးပေႃးမၢၵ်ႈပေႃးမီးၼႆ ဢမ်ႇမီး။ ပဵၼ်ဢၼ်သုမ်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉယဝ်ႉ။  ၸဝ်ႈတႅင်ႇမၼ်းၵူၺ်းဢိူဝ်ႈလႆႈ။  ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆတိၵ်းတိၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းတေၽၢၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် တေၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း၊ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၽႅၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ဢၼ်လႆႈငိုၼ်းပဵၼ်ၶဝ် ဢၼ်တုၵ်ႉၶသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်မႃး လွင်ႈပၼ်ႁႃ ၼႃႈႁိူၼ်း ၽူဝ်မေးၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းယဝ်ႉ လွင်ႈၽူႈ လၵ်ႉ ၶဝ်ႈလၵ်ႉထိုင်ၽႅဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးယဝ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း