Tuesday, June 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းသၼ်လွႆသၼဵၼ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်း သၼ်လွႆသၼဵၼ်း ၾၢႆႇတူၵ်း ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။

Photo: ၼႂ်းဢိူင်ႇသၼဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်

ဝၼ်းတီႈ 25/4/2022 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ် ႁႅင်း ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၸႅၵ်ႇပဵၼ် လၢႆငႃးသေ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်းသၼ်လွႆသၼဵၼ်း။

- Subscription -

“တပ်ႉ  SSPP ဢၼ်မီးၸွမ်းသၼ်လွႆသၼဵၼ်း ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ငိူင်ႉၵႂႃႇ ငိူင်ႉမႃး လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းပႆႇပဵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ။ ပေႃး သွၵ်ႈႁွႆးတိၼ် ၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ သဵင်ၵွင်တိုၼ်းတေတႅၵ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ”  – ၵူၼ်းယူႇ သၼဵၼ်းၵေႃႉ ၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင် ပွတ်းသၼဵၼ်း ပဵၼ်တပ်ႉ ၶလယ 277 လႄႈ 278 ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉ ဢၼ် မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် လၢႆလၢႆၸုမ်း။

သၼ်လွႆသၼဵၼ်းၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်း RCSS/SSA ယူႇသဝ်း။ ႁူဝ်ပီၼႆႉ သိုၵ်း RCSS/SSA ငိူင်ႉဢွၵ်ႇ သေ သိုၵ်း SSPP/SSA ၶဝ်ႈပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ၸီႉသင် ႁႂ်ႈထွႆထွၼ် ပၼ် တပ်ႉ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လွၵ်းၸွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ ပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈ ။ ပေႃးဢမ်ႇထွၼ် တေဢဝ်မႃႇ ဢဝ်ႁႅင်းလေႃႇတိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇ SSPP/SSA တႄႉဝႃႈ “ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်း လႄႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆႇပၼ်” – ဝႃႈ ၼႆဝႆႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃး ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း