Friday, June 14, 2024

ထႆး-မၢၼ်ႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းယင်းပႆႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇပိုတ်ႇၶူဝ်မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

တႃႇပိုတ်ႇၶူဝ်မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး-မၢၼ်ႈ သွင်ၾၢႆႇလူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လီလီၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈပိုတ်ႇ၊ ၾၢႆႇထႆးလၢင်ႉႁူဝ်ၶူဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မၢႆတွင်းဝၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ လႄႈလၢင်ႉၵူၺ်း ။

Photo: တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈၼႃႈလၢၼ်ႇ မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/4/2022 တၢင်းၾၢႆႇထႆး လၢင်ႉပတ်းၽဵဝ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1  မႄႈသၢႆ- တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈမိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ်သူၼ်ၸႂ်တူင်ႉတိုၼ်ႇ ဝႃႈ  ၶူဝ်ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼၼ်ႉ  တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆယူႇ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း တႃႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -တႃႇတေပိုတ်ႇၶူဝ်ၼႆ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈငၢႆႈၶႃႈ။ တေလႆႈပႂ်ႉ သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်လီလီသေၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ပေႃးသိုဝ်ႇတင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေပိုတ်ႇ ၸင်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵွမ်ႉၵႃႈၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊၵူၺ်းၶႃႈၼႃႇ။ လၢမ်းလၢတ်ႈဢဝ်ႁင်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈ သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၶႃႈ ။ ဢၼ်လႆႈငိၼ်းဝိင်းဝွင်းတႄႉၵေႃႈ ဢၼ်ၾၢႆႇထႆးယိုၼ်ႈယွၼ်းမႃးတႃႇပိုတ်ႇၶူဝ်ၼၼ်ႉ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉဢဝ်ဢုပ်ႇၸူး တၢင်းၼိူဝ်ႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇတၢင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢၢင်ႈဢဝ်လွင်ႈ – ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၾင်ႇမိူင်းထႆး ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၶၢမ်ႈၶူဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  – ၼႆၼၼ်ႉသေ တေတၢင်ႇထိုင်ၾၢႆႇတၢင်းၼိူဝ်ၵွၼ်ႇ ၼႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် မိၼ်းမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၵွၼ်းပိဝ်ႇႁႃႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇထႆးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းထႆး ပတ်းလၢင်ႉၽဵဝ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်မႄႈသၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၾင်ႇ လၢတ်ႈၸွမ်းတၢင်းမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ၸမ်တေပိုတ်ႇၶူဝ်ယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆယူႇသေတႃႉ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းထႆးတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ –  လၢင်ႉၽဵဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း မၢႆတွင်းဝၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမိူင်းထႆး – ဝႃႈၼႆ။

 ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းလႅၼ်လိၼ် မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လၢမ်းၽႄႈမႃးသေ ၾၢႆႇထႆး တႄႇပိၵ်ႉမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020  ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း