Wednesday, March 22, 2023

CATEGORY

Covid-19

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၵေႃႉႁႅၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉလႄႈ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈ။ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/3/2020 ၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28/4/2020 ၼၼ်ႉလႆႈႁူႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ၊ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းယဝ်ႉၼႆသေ...

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူပ်ႉႁၼ်ၵူၼ်းမီးၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ထႅင်ႈ

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇယူႇလီ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်မီးၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ဝႆႉထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 3/5/2020 (မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ) ၾၢႆႇယူႇတီႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူပ်ႉႁၼ် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 30 ပၢႆမီးလူမ်းၼၢဝ်၊ ဢႆလႄႈ ၶေႃးၸဵပ်း၊ ဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၵူၼ်းၸပ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမူႇၸုမ်း ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းတုင် လၢႆမူႇၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပၼ်တၢင်းႁူႉ လၢႆးႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 လႄႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ။ မူၸုမ်းဢၼ်လၢႆၾၢႆႇၶဝ်ႈပႃးၼႆႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၸုမ်းမိူင်းလႃး ထႅမ်/တူၺ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇမႃး သူင်ႇမွပ်ႈပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၼပ်ႉႁဵင်

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼပ်ႉႁဵင် ၸိူဝ်းၺႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သူင်ႇပွၵ်ႈမႃး တၢင်းမိူင်းလႃး ၼၼ်ႉ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၵုမ်းၵမ်ၸွႆႈထတ်းပႂ်ႉတူၺ်းပၢႆးယူႇလီ 21 ဝၼ်းသေ သူင်ႇတူဝ်မွပ်ႈပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသူင်ႇၶဝ်ႈ ပွၵ်ႈထိုင်ႁိူၼ်းယေးလႆႈလီငၢမ်း။ တင်ႈဢဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ႁပ်ႉဢဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ထတ်းပၢႆးယူႇလီ ပႂ်ႉတူၺ်း 21...

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးဢိၵ်ႇ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 3/5/2020 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ သမႃႊၶူမ်ႊပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃး တၢင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈတူင်ႇတၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ (ၸိုင်ႈထႆး) ၸိူဝ်းႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လၢမ်းၽႄႈယူႇၼႆႉ။ ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ...

ဢိုတ်းၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်သွင်မိူင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ဢူၼ်းငိုၼ်း ၶူဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉၶၼ်ၶိုၼ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်းၵမ်လႆႈၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ဢိုတ်းႁပ်းၽၵ်းတူတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်း ၼွၵ်ႈၶဝ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဢွၵ်ႇ။ ၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈဢိုတ်းႁပ်းဝဵင်း (Lock down) ၊ မၢင်မိူင်းမၢင်ဝဵင်းၵေႃႈ ဢိုတ်းႁပ်းတပ်ႉပႅတ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၶဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၸႄႈဝဵင်း၊ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၵေႃႈ မၢင်တီႈႁဵတ်းႁူဝ်ႉတပ်ႉၶိုမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈႁၼ်မီးမႃး။ တေႃႈၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး-မၢၼ်ႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး သမႃႊၶူမ်ႊ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ထူပ်းၵိၼ်းၼႂ်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ၸဝ်ႈၶူးၿႃးပရႃႊၽတ်းၸၼ်တရင်းသီ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႂ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း သမႃႊၶူမ်ႊပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/5/2020 ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႂ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး သမႃႊၶူမ်ႊ ပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈမႃး 500 ပၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သူင်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းသေ မႃးႁွင်ႉႁပ်ႉဢဝ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 1,200 ပၢႆ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇသေ ပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းတိူင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ ၸႄႈၵႅင်းလႄႈ မၵူၺ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တေႃႈလဵဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်း မီးၵႂႃႇ...

ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် May Day ပီၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း

ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် လုမ်ႈၾႃႉ (May Day) ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်မေႊ ဢၼ်ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸိုင်ႈထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းတူင်ႉၼိုင် မႃးၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/5/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် လုမ်ႈၾႃႉ (May Day)...

မိူင်းၶႄႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်းၵူႈႁူး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၶၢႆၸူးၶႄႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ဢိုတ်းပႅတ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈမၢၼ်ႈၼွင်ၽၢႆ - ၵွင်းၼွင် တီႈၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸဝ်ႈသူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ) ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶၢႆၸူးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇသေ ဢွၼ်ၵၼ် ႁူပ်ႉလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၸီႉသင်ႇဢိုတ်းပႅတ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈမၢၼ်ႈၼွင်ၽၢႆ - ၵွင်း ၼွင် တီႈၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပီၼႆႉ

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇ လိၵ်ႈ ၼႂ်းပီၵေႃးၸႃႇ 1382 ၼီႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/4/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်း ထိုင်သြႃႇၸဝ်ႈ၊ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ၊ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူႈဝၢၼ်ႈ/ မိူင်း၊ ၵူႈၵၢၼ်ႇၵူႈၵျွင်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မၢႆ 110 မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူႉတၢႆ

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူႉတၢႆထႅင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ တေႃႈလဵဝ် မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသေ လူႉ တၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 6 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 110 ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 63...

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ပႂ်ႉတူၺ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လူႉတၢႆတီႈႁူင်းယႃတူၼ်ႈတီး

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ၵူၼ်းပဵၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉတၢႆ ၽွင်းတိုၵ်ႉသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉပႆႇႁူႉၶေႃႈတွပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပဵၼ်ၵူၼ်းဢိၼ်းတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈသေယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃတူၼ်ႈတီး။...

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ တွၼ်ႈ RCSS/SSA ၶိူင်ႈႁႄႉၶူဝ်းဝိတ်ႉလႄႈၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းသိုၵ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ပွတ်းမိူင်းမၢဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ ၊ ၶိူင်ႈတီႉၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တွၼ်ႈပၼ် RCSS/SSA တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တီႈၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 24/4/2020 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ယူႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႂ်ႈၶူင်း၊ ထုင်ႉမိူင်းမၢဝ်း ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်လႅၼ်လိၼ် တႆး...

 ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး  ဢၼ်ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵေႃႉႁႅၵ်ႈမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ထႅင်ႈ ၶေႃႈတွပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ  ဢမ်ႇမီးမႅင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ လႆႈ ႞ လိူၼ်တဵမ်တဵမ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 28/4/2020 ။ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၺၢၼ်ႇမျိၼ်ႉ ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဝၢႆးလင်မၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းပၼ်ထႅင်ႈ 3...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း