Friday, June 14, 2024

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၵေႃႉႁႅၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉလႄႈ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/3/2020 ၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28/4/2020 ၼၼ်ႉလႆႈႁူႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ၊ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းယဝ်ႉၼႆသေ တေႃႈလဵဝ် လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉၶဝ်ႈ Quarantine ဝႆႉတီႈႁိူၼ်းယူႇ၊ ပေႃးမၼ်းၸၢႆး မႃးၽႅဝ်တီႈႁိူၼ်းၵေႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တင်းမုင်ႉႁေႃ ႁိူၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ လႆႈၼိုင်ႈလိူၼ်တဵမ်တဵမ် မိူဝ်ႈ 28/4/2020 ဝႃႈၼႆ။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၺၢၼ်ႇမျိၼ်ႉ ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ဝၢႆးလင်မၼ်းမႃး ၶဝ်ႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းပၼ်ထႅင်ႈ 3 ၵမ်း။ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၵမ်းဢွၼ်တၢင်း 2 ၵမ်း တႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ် Positive တိုၵ်ႉမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းယူႇ ။ လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ထတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 ။ ၶေႃႈတွပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်ၼႆႉ ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးမႅင်းယဝ်ႉ”-ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးဢႃယု 24 ပီ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 /3/2020 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး လုၵ်ႉမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ပွၵ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 28/3/2020 လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်မႃးဝဵင်းလိူဝ်ႇသေ ရူတ်ႉၵႃးတီႈႁိူၼ်းမႃးႁပ်ႉမိူဝ်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးလူမ်းမႆႈ လူမ်းၼၢဝ်သုင်၊ ဢႆ၊ ၶေႃးၸဵပ်းလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄး သေ ၸင်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်း ႁူႉဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 161 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 6 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 49 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉယူႇ 106 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်း ပဵၼ် တင်းမူတ်းမီး 7 ၵေႃႉ၊ တႃႇ 2 ၵေႃႉ ယႃၶႅၼ်းလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မူႇၸေႊ ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၼိုင်ႈၵေႃႉ ယႃၶႅၼ်းလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ၊ တူၼ်ႈတီး 2 ၵေႃႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 3 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း