Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈမႃး 500 ပၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သူင်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းသေ မႃးႁွင်ႉႁပ်ႉဢဝ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢဝ်ႇၵၢႆး / ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 1,200 ပၢႆ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇသေ ပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းတိူင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ ၸႄႈၵႅင်းလႄႈ မၵူၺ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တေႃႈလဵဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်း မီးၵႂႃႇ 515 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ႁဝ်း ၶႃႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ သူင်ႇထိုင်တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၶႃႈ။ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းလႂ် ၸႄႈမိူင်းၼၼ်ႉ မႃးသိုပ်ႇႁွင်ႉပွၵ်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ် 500 ပၢႆၼႆႉ လုၵ်ႉဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး သူင်ႇထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28 လႄႈ 29 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ။ ပေႃးၽႅဝ်ႁွတ်ႈတီႈၼၼ်ႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းၽႂ် မၼ်းၶိုၼ်းမႃးႁွင်ႉႁပ်ႉဢဝ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ပွၵ်ႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်မႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ဝႆႉတီႈႁူင်းသဝ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ တူၺ်းထိုင်ဝႆႉ လီငၢမ်းယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းရူတ်ႉၵႃးပၼ်သေ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်းၶႃႈ၊ ၵႃႈၵႃးတႄႉ ယူႇတီႈႁႅင်းၵၢၼ် ၶဝ် ၵေႃႉဢွၵ်ႇၸၢႆႇႁင်းၵူၺ်း” ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ(ၵူဝ်းၵၢင်ႉ) လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ(သျိၼ်ႊသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 25,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပွၵ်ႈ ၶဝ်ႈမႃး တၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပွတ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း