Sunday, June 16, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁိမ်းႁႃႈပၢၵ်ႇ ၽၢၼ်ႇမိူင်းလႃးမႃးၵဵင်းတုင် ပွၵ်ႈတၢင်းတူၼ်ႈတီးထႅင်ႈ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ႁွတ်ႈၽႅဝ်တၢင်းၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ သူင်ႇမိူဝ်းတူၼ်ႈတီးထႅင်ႈ 490 ပၢႆ။

Photo by – Ko Hom/ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး သူင်ႇပွၵ်ႈမႃးတၢင်းၵဵင်းတုင်

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ် ပႂ်ႉတူၺ်း Quarantine 21 ဝၼ်းတဵမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး မွပ်ႈပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/5/2020 ၼၼ်ႉ ဝၼ်းလဵဝ် မီးၵႂႃႇ 492 ၵေႃႉ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လႄႈ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇၸူး တၢင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁွမ်ၼွႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လႄႈ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 492 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႉတၢင်း သိူဝ်လိုဝ်း/ မိူင်းလႃးမႃး။ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင် သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းတၢင်းတူၼ်ႈတီးၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ပွၵ်ႈမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉရၶႅင်ႇၵမ်ႈၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆမီးဝႆႉတႄႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်တေ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယူႉမိူင်းယွင်းမႃးတၢင်းၵဵင်းတုင် တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉၼႆသေတႃႉ ၸွင်ႇတေထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉမူတ်းႁိုဝ်ပႆႇၸၢင်ႈႁူႉ ။ ၸၢႆးႁွမ်ၼွႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေမႃးတၢင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ 2250 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းလႃး မႃးတေႃႇထိုင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၵႃႈၸရိပ်ႈတၢင်း (ၵႃႈၵႃး) ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် တူၵ်း 30,000 ပျႃး၊ လႆႈၸူၵ်းထွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢႆႇႁင်းၵူၺ်း ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/5/2020 ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းလႃး ဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းမိူင်းယၢင်း မိူင်းၶၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈၸူးၵဵင်းတုင်သေ သိုပ်ႇသူင်ႇၸူးတၢင်းတူၼ်ႈတီး မီးၵႂႃႇ 368 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/5/2020 သမ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းယူႉ၊ မိူင်းယွင်း မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၵဵင်းတုင် မီးၵႂႃႇ 500 ပၢႆ ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇၸူးတၢင်းတူၼ်ႈတီးၵမ်းလဵဝ် မိူၼ်ၵၼ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ၵေႃႈမီး။ တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သူင်ႇၶဝ်ႈမႃး မိူၼ်ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း