Sunday, May 19, 2024

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူႉသုမ်းၼမ်

Must read

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၼမ်လၢႆ။

Photo by – Xam/ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၼ်းတီႈ 6/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 1:45 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ပဵၼ်လၢႆႁွင်ႈ တီႈၼႂ်း ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မႆႈယွၼ်ႉသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပလိၵ်ႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း တီႈပွၵ်ႉ 4 ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းတေတူၵ်းမႅၼ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢႆလၢႆၵေႃႉလၢတ်ႈပဵၼ်သဵင်လဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ ၾႆးၼႆႉလႅပ်ႈတေတႄႇမႆႈယွၼ်ႉၾႆးၵႅတ်ႉသ် ၊ လုၵ်ႉတၢင်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၼၼ်ႉသေမႆႈမႃး။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ယၢမ်ႈမႆႈၸိူင်ႉၼႆမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ – ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ ၼမ်ႉၼဵင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမူၺ်သႅင် ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း ဢၼ်မႆႈၵႂႃႇတေမီးမွၵ်ႈ 4 ႁၢၼ်ႉၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႆႈပႃးႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶိူင်ႈႁဵတ်းႁၢင်ႈ(သတူဝ်း) ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် မႆႈၵႂႃႇမူတ်း၊ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈႁဵတ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တေလူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်မၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈႁဵတ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢဝ်ၶူဝ်းတၢင်းမိူင်းထႆး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေမႃးၶၢႆ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၾႆးမႆႈပွၵ်ႈၼႆႉ လႅပ်ႈတေမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတၢင်းပလိၵ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးပႆႇလႆႈလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် သေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈလူႉသုမ်းယွၼ်ႉၾႆးမႆႈၼႆႉမီးၼမ်ဢႄႇၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈႁူႉလႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း