Thursday, July 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇၶူဝ်း ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းတေႃႇၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တၢင်းပွတ်းၼမ်ႉၶမ်းႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇၶူဝ်းသူၼ် ၶဝ်ႈၶၢႆမိူင်းၶႄႇ။

Photo by – ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း/ ၸဝ်ႈသူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၼႂ် တေႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈ 6/5/2020 တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ် မၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် – မၢၼ်ႈတိုင်းၶမ်းဢွၼ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 6/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈၵူၼ်းမၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် တင်း မၢၼ်ႈသေးၶုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းတေႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ တီႈမၢၼ်ႈတိုင်းၶမ်းဢွၼ်ႇ ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ၊ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၾႃႉ) ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း၊ ယွၼ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူ ပၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး သူင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶၢႆၸူးတၢင်းမိူင်းၶႄႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ မူႇၸေႊ လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈၼႄ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ ပီႈၼွင်ႉ တၢင်းမၢၼ်ႈတိုင်းၶမ်းဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ မႃးႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် သွမ်ႈႁႆႈၼႃး တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးႁဝ်း တီႈသေးၶုၼ်ႇလႄႈ ႁၢတ်ႇႁိၼ်။ ၵမ်းၼႆႉ ထူဝ်ႈၶဝ်၊ ၶူဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ သမ်ႉတေဢဝ်ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း ႁၢတ်ႇႁိၼ် တင်း သေးၶုၼ်ႇ ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၽွင်ႈၼႆသေ ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တၼ်းလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ 3 လမ်းၵူၺ်း ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၶႄႇတီႉၺွပ်းၵမ်းလဵဝ်။ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ပၼ်ပူၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇ၊ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေၸင်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃမႃး၊ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ လႆႈသင်ႇဢိုတ်းပိၵ်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၸဝ်ႈသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၾႃႉ) သမ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇၶၢႆယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉ သူင်ႇၶၢႆၸူး တၢင်းမိူင်းၶႄႇ၊ ၸဝ်ႈသူၼ် ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃမႃး၊ လွင်ႈဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၶဝ်ႈၶႄႇၵႂႃႇၸူးတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ထိုင်တီႈလႆႈလူႉသုမ်းၵၼ် တင်းၼမ်တင်းလၢႆမႃး ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢင်ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ထွၵ်ႇပႅတ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈလူႉသုမ်း ၊ ပေႃးတေၸၢင်ႈလႆႈတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၸူးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇ ယိုၼ်ႈထိုင်တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇမႃး 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပႆႇတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်မႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ “ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈသေ သူင်ႇၸူးတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၼၼ်ႉ 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ပႂ်ႉတူၺ်းပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းသုၵ်းတေထိုင်ၼႆႉ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းသွင်မိူင်း တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေဝႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ် တေပိုတ်ႇဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းသူၼ် ဢဝ်ၶဝ်ႈၾႃႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်ႈၼမ် ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်တေႃႇသူင်ႇၵႂႃႇၶၢႆၸူးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်း မၢၼ်ႈၼွင်ၾၢႆ – ၵွင်းၼွင်ၵၼ် ၵမ်ႈၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း