Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

SSPP

ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ SSPP ၶွပ်ႈတဵမ် 49 ပီ

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶုၵ်းထူပ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 49 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်းသိုၵ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼပ်ႉႁဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:00 မူင်း ထိုင် 08:40 မူင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်းတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ...

ၾၢႆႇတီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေးသီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႃႈ ပေႃးၽႂ်ဢမ်ႇၶတ်း တေယိုတ်းလိၼ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ

ၾၢႆႇတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပူင်ၸူး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း 2-3 ဢိူင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉဝၼ်းတီႈ 15/8/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးၽႂ်သၢၼ်ၶတ်း တေယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ႁဵင် ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်း တၢင်ႇယွၼ်းၸႂ်ႉတီႈလိၼ်ဝႆႉ။ ၾၢႆႇတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16/7/2020 ၊ လိၵ်ႈၼၼ်ႉထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/8/2020 ။ပႃးဝႆႉဝႃႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ လၢႆလၢႆလင်၊ ရူတ်ႉၵႃး ၵေႃႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လၢႆလၢႆလၢမ်း။  ဝၼ်းတီႈ 4/8/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ႁိၼ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းႁိမ်းႁဵင် ၽိုတ်ႉဢိူမ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ SSPP ဝၢၼ်ႈႁႆး

ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၽႄငႃးသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇသေ မုင်ႈၼႃႈၸူး ၼႂ်း ပိုၼ်ႉ တီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA   တူင်ႉၼိုင် လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇၵၼ်ဝႆႉ။ တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၽိုတ်ႉၸူးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP/SSA ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းၵမ်၊...

RCSS/SSA ဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈသိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 3/8/2020 ၼၼ်ႉၶဝ်ၵိၼ်လဝ်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 4/8/2020...

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၺႃးၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၺႃးၵၼ် ၼိူဝ်တၢင်းလူင် (ႁိမ်းမၢႆလၵ်း 13/14) ဝူင်ႈၵၢင်ၼမ်ႉတူႈ တင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2018 ၼၼ်ႉ ႁႅင်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးမွၵ်ႈပၢၵ်ႇ ထူဝ်းသိုၵ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝူင်ႈ ၵၢင်ၼမ်ႉတူႈ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸမ်ၾၢႆႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း RCSS ၵေႃႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉတူၺ်းသိုၵ်း TNLA ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်

ဝၼ်းတီႈ 4/5/2018 ၼႆႉ သိုၵ်းလွႆ  TNLA ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်း SSPP တီႈ ဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇ ထုင်ႉမိူင်း ယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈ ဢမ်ႇၵႆ ဢမ်ႇၸမ်သေ ႁႅၼ်းသိုၵ်းတူဝ်ႈတၼ်းပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈသိုၵ်းလွႆ...

ပိူၼ်ႈထႅၵ်ႇႁႂ်ႈႁဝ်းတႅၵ်ႇ ႁဝ်းယႃႇၸႅၵ်ႇၸွမ်းႁႂ်ႈမၼ်းငၢၵ်ႈ

ဢေႊပရိူဝ်ႊဝၼ်းတီႈ 11 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။ လိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လုၵ်ႉတီႈဢီႊမေႊလ်ၶွင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းတႆး SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ သူင်ႇထိုင်တီႈဢီႊမေႊလ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် RCSS ၊ ပႃးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၼႂ်းၶဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈဢဝ်လူင်းၼႂ်းၾဵတ်ႊသေ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆ လႆႈလူလႆႈႁၼ်ၵႂႃႇ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ တႃႇတေဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img