Tuesday, June 18, 2024

SSPP တီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 16 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ

Must read

ၼႂ်းၼႃႈတီႈ SSPP တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ် တၢင်းပွတ်းမိူင်းၵုတ်ႇၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 16 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 5/12/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး SSPP/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်း သူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလူင် – မိူင်းၵုတ်ႈ တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 10 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 6 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 16 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်သမ်ႉၶၢႆယူႇတိၵ်းတိၵ်း ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ်သေ ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႃးတိူင်ႇတၢင်ႇ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးတီႈႁဝ်းၶႃႈ တီႉ ၺွပ်းပၼ် ၵုမ်းထိင်းပၼ်ၽွင်ႈၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်းပၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်း 16 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်၊ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ် ၼႃႈတီႈ SSPP ၸႄႈဝဵင်းမၢႆ 22 ၵုမ်းၵမ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈမီးတႄႉ တီႉလႆႈပွၵ်ႈထီႉၼိုင်ႈၼႆႉ ၵမ်းၼမ်ႁဝ်းၶႃႈ တေပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉသေ တေပွႆႇၶိုၼ်း။ ၼႂ်းၶဝ် 16 ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈ တေပၼ်ပိုၼ်းႁူႉသေ တေပွႆႇၶိုၼ်းယူႇ”- ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးတၢၼ်းဢွင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင် SSPP မီးၼၼ်ႉတႄႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ သင်တီႉလႆႈၼႆ တေ ပၼ်ပိုၼ်းႁူႉသေ ပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း၊ သင်ဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် ထႅင်ႈပွၵ်ႈ 2 – 3 ၵႂႃႇၸိုင် တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၸုမ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း