Monday, July 15, 2024

မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

Must read

ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီလႄႈ RCSS ဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ RPG တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ   ဢမ်ႇ တၼ်းတႅၵ်ႇသေတႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄၵၼ်။

Photo Credit to Numtu Youth – မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈဢၼ်တူၵ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ပႃႈၼၢင်းလႃႉယဵၼ်ႇၶဝ်သေဢမ်ႇ တၼ်းတႅၵ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ယူႇတီႈ RCSS တင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး  မၢၵ်ႇပီၵူၺ်း RPG လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းၶမ်ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း လုင်းၸၢႆးၸူဝ်းၺုၼ်ႉ ပႃႈၼၢင်းလႃႉ ယဵၼ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႇၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈမၢၼ်ႈၸၢမ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈၶႃႈ။ ၵတ်းၵႃႈ ဢမ်ႇ တႅၵ်ႇလႃႇ ပေႃးတႅၵ်ႇတႄႉ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၢင်း ႁိူၼ်း လုင်းၸူဝ်းၺုၼ်ႉလႄႈ ပႃႈလႃႉယဵၼ်ႇၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ၊ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းမႃးတႄႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇပီၵူၺ်း RPG ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ သဵင်ယိုဝ်းၵၼ်ယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ယူႇယူႇသဵင်ၵွင်ႈမေႃးပဵၼ်ၵမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းသေ ယိုဝ်းမိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ဢေႃႈ သဵင်တႆးၵေႃႈမီး သဵင်လွႆၵေႃႈမီးၶႃႈ ဢၼ်ၶဝ် ဢုပ်ႇၵၼ်တႄႉ တေမီးႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 10-20 ၵေႃႉၼႆႉၶႃႈ” – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးတီႈမၢၼ်ႈၸၢမ် လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇ ၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃး ၵႅင်း၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵျွင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ် ႁူဝ်ၵူၼ်း မီး 141 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း