Tuesday, June 18, 2024

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇလူတ်းလႆႈ ပၢင်တိုၵ်း

Must read

ၽူႈထုၵ်ႇႁပ်ႉမွပ်ႈမၢႆ ပုၼ်ႈၽွၼ်း သွင်တပ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်သွင်ၾၢႆႇ ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းတုမ်ႉလေႃႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃး ပိူဝ်ႇတႃႇလူတ်းယွမ်း ပၢင်တိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢၼ်သွင်တပ်ႉသိုၵ်း။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA

ဢၼ်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 လႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇမူႇၸုမ်း၊ ၾၢႆႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး သမ်ႉပဵၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢွၼ်တိုၼ်း ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2020 ။ သွင်ၾၢႆႇလႆႈၸႂ်ၵၼ် 6 ၶေႃႈ ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထိုင် လုၵ်ႈတပ်ႉတင်းသွင်ၾၢႆႇသေ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ပႃး သင်ၶ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းလၢႆ လွင်ႈသွင်ၾၢႆႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီ 2020 ၼႆႉ ဢုပ်ႇၵၼ်မႃး 3 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇၼိုင်ႈၶမ်ႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း လွင်ႈပၼ်ႁႃဢၼ် ပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈ SSPP တင်း RCSS ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇတီႈၸုမ်းတၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း 2 ၾၢႆႇ ပႃးတင်းၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ယူႇလႄႈ ယႃႇပေဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇယႃႉ ယုင်းသေႉသွမ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၼႆယဝ်ႉ။   

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႂ်းၵႄႈတင်း 2 ၾၢႆႇၼႆႉ လႆႈၵပ်း ၾူၼ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ႉလႅင်းၵၼ် ယူႇတီႈၵူၼ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်းသေ တွင်ႈထၢမ်ၵၼ် ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ် ၸိူင်ႉၼႆ လႆႈသၢင်းလၢင်းၼႄၵၼ်ၵႂႃႇ။  လႆႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ မိူဝ်းၼႃႈ ပွၵ်ႈလိုၼ်း မႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူင်ႉလႅင်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ၵၼ် ယႃႇႁႂ်ႈၽႃႇၵၼ်ထႅင်ႈၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ တင်း ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်း ဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢႆၵမ်းၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈ။

ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းတႆးတေႃႇတႆးသေ ႁႂ်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ပေႃးတေပဵၼ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူင်းလူင် ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း တူဝ်တႅၼ်း လုၵ်ႈၸုမ်းၵူႈၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ။ ၼႂ်းၵေႃ ပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ၸုမ်း 10 ၸုမ်း၊ ပႃး တပ်ႉသိုၵ်း RCSS, တပ်ႉသိုၵ်း SSPP  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း