Friday, February 23, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸမ် 6 မိုၼ်ႇ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸမ် 6 မိုၼ်ႇၵေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်လိူဝ်မႃးလိူဝ် မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2017 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Sai San Main- ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တီႈၵေးသီး

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီး 11 ပွၵ်ႉ၊ 35 ဢိူင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 58,599 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေး သီးႁဝ်းၶႃႈ ပီၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီးၸမ် 6 မိုၼ်ႇၵေႃႉ ၶႂ်ႈဝႃႈၼမ်လိူဝ်မႃးမိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈပီ 2017 ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း လွင်ႈလွၵ်းလၢႆးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉ မီးဢေႇၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီး 3 ၸုပ်ႇမႃးၼႆႉၵူၺ်းလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း တွတ်ႈၶႅပ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဢေႇယူႇ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉၸႂ်ၼိမ် ၼိမ် ဝႆႉၸႂ်ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်သေ တွတ်ႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈပၼ်ၽူႈတႅၼ်းတၢင်ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉသေၵမ်း” – ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း  ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 60 တီႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး 3 တီႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း SSPP ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ထိုင်မႃး ပီ 2017 ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်တင်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း