Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

RCSS

သိုၵ်း RCSS တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမၢၼ်ႈၸၢမ်။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇမိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေးၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတၼ်း ပၢႆႈၵေႃႈမီး ၸိူဝ်းပႆႇတၼ်းပၢႆႈသေၶၢမ်...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  ၽႂ်ၵေႃႈ ပႆႇထွႆထွၼ် သိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ  ဢိူမ်ႈၸမ်ၽိုတ်ႉၸူးထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/12/2020 ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA တင်း...

သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7:55 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၶူဝ်ပၢင်တွင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း RCSS ၵုမ်းၵမ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼႂ်း RCSS ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်တူင်ႉၼိုင်...

RCSS ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း

RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ  ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶေႃႈၸိၼႄးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ( EAOs) ၵေႃႇသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်တူင်ႉၼိုင် -ၼႆၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/11/2020 ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူၺ်ႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လၢႆပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇသေ ၶႂၢၵ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၶႂၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ လႆႈႁၼ် ၸုမ်း EAOs ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း မၢင်ၸုမ်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် ၼႆႉထိူင်းထိူဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းၶမ်၊...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုင်ႉဢမ်ႇမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တူင်ႇတၢင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၼႆႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်းၵိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး မူၵ်းငွႆးဝႆႉ ယူႇၸွမ်းထိူၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ...

ၽူႈတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်း

ရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပႃးၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “သင်ဝႃႈ ပၼ်ႁႃသုၵ်ႉယုင်ႈလိူဝ်ႁႅင်းမႃး တႄႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” - ဝႃႈၼႆ။ ရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးယိုဝ်းၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼႃးဝွၼ် - ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸွႆး ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယဝ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃးလၢႆတီႈ၊ ၼိူဝ်တၢင်း...

RCSS ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ ယိုဝ်ႈမႅၼ်ႈၵႃး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ လႆႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈ ရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း၊ ဢၼ်ပႃးၶွမ်ႊမသျိၼ်ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းသေ ၵႂႃႇတၢင်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပႃး ၶွမ်ႊ မသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼမ်လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တေဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/10/2020 ဝႃႈမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸွမ်းႁၢမ်ႈႁႄႉလႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ  တေဢမ်ႇ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၊ ၵွပ်ႈၼႆၸင်ႇႁၢမ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈ လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး  ယူႇတီႈ RCSS ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၸၢမ်ပူးသေ သင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ...

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ RCSS လႄႈ TNLA ၽႃႇၺႃးၵၼ်

သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ၽႃႇၺႃးၵၼ်လႄႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 25/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:20 မူင်း သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ၽႃႇ ၺႃးၵၼ်သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ 10 မိၼိတ်ႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ် ဢိူင်ႇၼႃး...

ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇထင်ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးမွၵ်ႈ 300 ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ် မၼ်းၶိုၼ်းၼမ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵုတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 3 ပၢၵ်ႇၵေႃႉ ဢၼ်မီးယူႇတီႈဝတ်ႉ ၵွင်းမူးၶၢၼ်လႄႈ ဝတ်ႉႁူဝ်ၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ၊...

RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ ငိူင်ႉဝႄႈပၼ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄးယဵၼ်

 ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်း မိူင်း လူဝ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ  ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထွႆထွၼ်ပၼ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇယဵၼ် - ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸမ်ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိူင်ႉဝႄႈယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈသေ...

ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄးမီး သီႇႁဵင်ပၢႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသမ်ႉၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႃႈ  ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွႆႈထႅမ်ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ သပ်းၸႅင်ႈလွင်ႈ  တူင်ႉၼိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ...

မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်မူၵ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ပီၵူၺ်ႈထႅင်ႈ  ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇပုင်ႇ ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆယူႇသဝ်းၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ ဢၼ်မူၵ်းယုမ်းဝႆႉ တီႈႁိမ်းၸဵင်ႇႁူဝ်ႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ပႃႈၸဵင်ႇပီး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img