Wednesday, June 19, 2024

RCSS ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း

Must read

RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ  ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶေႃႈၸိၼႄးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ( EAOs) ၵေႃႇသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်တူင်ႉၼိုင် -ၼႆၼၼ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/11/2020 ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူၺ်ႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။

- Subscription -

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ 5 ၶေႃႈ။ ၼႂ်းၶေႃႈတီႈ 4 ၼၼ်ႉ RCSS ၸီႉၸမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – ဢၼ်လုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/11/2020 ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈၵၢဝ်ႇၼႄးၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း ။ ပိၼ်ႈၽူၼ်ၵၼ်တင်းပိူင်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/11/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ – ၸုမ်း EAOs ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း မၢင်ၸုမ်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် ၼႆႉထိူင်းထိူဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းၶမ်၊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၸုမ်းၸိူဝ်းၶဝ် သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼၼ်ႉ  တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS တၢင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 4 ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 16 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇ 4 ဢိူင်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ပႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဢမ်ႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆလႄႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်းမိုၼ်ႇႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။   

  တွၼ်ႈၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉတေမႃးၼႆႉသေ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ- တွၼ်ႈတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၼႄႉၼမ်းပၢႆးယူႇလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ ။  မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူၺ်ႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ RCSS တေၸွႆႈထႅမ်ၶိုင် ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း