Saturday, June 22, 2024

RCSS ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ ယိုဝ်ႈမႅၼ်ႈၵႃး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်းမိူင်းပၼ်ႇ

Must read

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ လႆႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈ ရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း၊ ဢၼ်ပႃးၶွမ်ႊမသျိၼ်ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းသေ ၵႂႃႇတၢင်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။

Photo by – တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း / ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS

ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပႃး ၶွမ်ႊ မသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ပိုၼ်ႉတီႈတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် – ၼွင်လူမ်ႇ ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်း RCSS ႁပ်ႉယိုဝ်း ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးဝွၼ် – ႁူၺ်ႈၸွႆး။ မီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း သွင်ၵေႃႉ ပႃးတူဝ် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းတင်း ၵႅမ်မၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ငႃးသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၶၢမ်ႈတၢင်းယူႇ။ ပေႃးဢဝ်ပိူင်သိုၵ်းဝႃႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတမ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တၢင်းသၢႆႉတၢင်းၶႂႃဝႆႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၵႃးၶဝ်သမ်ႉ ၽုတ်းမႃးၸမ် လႄႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တူၵ်းၸႂ်သေ လႆႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈဢေႃႈ။ တႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငႃးသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈၶမ်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇလႆႈတင်ႈ ၸႂ်ယိုဝ်းၶဝ်ၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႆႉဝႃႈ ပႃႇတီႇလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃသဵင် ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႅင်ႈ လူင်ႈၼႃႈ၊ ဢၼ်ၵႃးၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ လႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်၊ ပေႃးပွင်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈ ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ်၊ ယူႇတၢင်းၾၢႆႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တင်း ငႃးသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼၼ်ႉ ၸႅင်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းၵၼ် လႄႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႆႉမႃး ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ ၶူဝ်လမ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် သွၵ်ႈတဝ် လမ်းသူၼ်ႈတိၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ထပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပိူဝ်ႈတႃႇ ငိူင်ႉဝႄႈ ပၢင်တိုၵ်းသေ သိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွင်းၼၼ်ႉ လႆႈထွၼ် ငိူင်ႉဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/10/2020 သုမ်ႉ/ယၢမ်း တီႈယူႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸုတ်ႇၽဝ်သဵင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း