Saturday, July 13, 2024

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပႃးတီႈမိူင်းၵိုင်

Must read

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈ/ၶႂၢင်ႉ ၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 3 ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။

Photo:by uec.gov.mm ၽိုၼ်လိၵ်ႈ : ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈ 27/10/2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းဝၢင်း ပၼ်ၶိုၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ၸႄႈဝဵင်း 3 ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး 1.ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ။ 2.ဢိူင်ႇမႄႈႁၢၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ 3.ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်းၶိုၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢမ်ႇပႃးသေဢိူင်ႇ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လၢတ်ႈဝႃႈ- “ပေႃးတူၺ်းဢဝ်ပၼ်ႁႃမၼ်းတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇယႂ်ႇ ၵိုင်ႇလီပၼ်ႁဵတ်းယူႇ။ မိူဝ်ႈတႄႇ မၼ်း ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈ RCSS တင်းတဢၢင်း TNP ၊ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ RCSS ၵေႃႈပဵၼ်ပၢႆမၼ်း ႁဵတ်းၽိတ်းဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း၊ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇသေ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်း ၶဝ်ႈၵႄႈပၼ်လႄႈ မၼ်းယႂ်ႇမႃး။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈၵေႃႈ ပႃႇတီႇတဢၢင်းၵႂႃႇတိူင်ႇၶဝ် ၶဝ်ဢမ်ႇၵႄႈၶႆပၼ်သေ ဢီးၶိုၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်၊ လုၵ်ႉတီႈၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈသေၶိုၼ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ တၢင်းၼိူဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလူင်းထတ်းၶိုၼ်းတၢင်းတႂ်ႈ၊ ဢဝ်ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် TNP သေတႅပ်းတတ်းသေႁဵတ်းၵႂႃႇၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိင်ဢၢင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်တဵင်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ မီးလွင်ႈၶတ်းၶႂၢင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဵတ်ႇသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶၢင် ၊ၶျၢင်း ၊မွၼ်း ၊ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၊ရၶႅင်ႇ ၊တင်း တႆး လႆႈထုၵ်ႇပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတင်းၼမ်။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် (7 ပွၵ်ႉ၊ 22 ဢိူင်ႇ၊ ႁူမ်ႈ 29 ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ)။

တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေလႆႈ ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈ 18/10/2020 4 ပႃႇတီႇ တီႈမိူင်းၵိုင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ သၢင်ႇသီႈ၊ ၼူၵ်ႉယုင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းလိၵ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တၢင်ႇယွၼ်းၶိုၼ်းထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၵူႈၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉၶိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ။ 

Photo:by SNLD Mong Kung Facebook/  ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိ

ပေႃးမႃးတူၺ်းမိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႃမၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၼႆႉတႄႉတႄႉ၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႃမၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈ RCSS တင်းတဢၢင်း TNP ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ထိုင်ၸၼ်ႉလႆႈတီႉၵူၼ်း၊ သမ်ႉလႆႈၸႂ်ႉ မေႃသွၼ်ၶဝ် တၢင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မၢၼ်ႈတူင်ႈၼၼ်ႉမိူဝ်းၶိုၼ်း၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းယူႇၼႂ်းၵႄႈမၼ်းသေ ၶဝ်ႈၵႄႈၶႆပၼ်၊ ဢၼ်ၶဝ်တီႉၵေႃႈ ႁဝ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း၊ သမ်ႉဢၼ်ၵူဝ်သေပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ႁွင်ႉမႃးၶိုၼ်းသေလႆႈယူႇၵတ်းယူႇယဵၼ်ၵေႃႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉယင်းလႆႈၸတ်းယူႇ၊ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႄႈၶႆပၼ်သေဢိတ်းလႄႈ တူၵ်းလွၵ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇ” လုင်းၸၢႆးလူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တီႈဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃးတင်းဝဵင်း၊ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 2  ဝႃႉ ပၢင်သၢင်း (ပၢင်ၶမ်း)၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်ဝၢႆ  တင်း 4 ၸႄႈဝဵင်း။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးသၢႆမၢႆ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ။

ပေႃးၼပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 12 ဢိူင်ႇ၊ ၼွင်ၶဵဝ် 1 ဢိူင်ႇ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ 3 ဢိူင်ႇ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ 2 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ 4 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းယၢင်း 2 ပွၵ်ႉလႄႈ 13 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ 1 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းယွင်း 8 ဢိူင်ႇ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ 4 ဢိူင်ႇ၊ မၢၵ်ႇမၢင် 17 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းတူၼ် 3 ဢိူင်ႇ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း 11 ဢိူင်ႇ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ 6 ဢိူင်ႇ၊ ၵုၼ်လူင် 1 ဢိူင်ႇ၊ ၵွင်းၸၢင်ႉ 1 ဢိူင်ႇ၊ မူႇၸေႊ 1 ပွၵ်ႉ လႄႈ 9 ဢိူင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈ 27/10/2020 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 1 ပွၵ်ႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 1 ဢိူင်ႇ ပဵၼ်ဢိူင်ႇမႄႈႁၢၼ်ႇ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် 1 ဢိူင်ႇ ပဵၼ်ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း