Sunday, September 24, 2023

UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ႁႃသဵင် တဵင်ႈၶိုၼ်း လိူၼ် 11 လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ 6/11/2020

Must read

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင် ပႃႇတီႇတၢင်းလၢႆ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတၢင်းလၢႆ ဝႃႈ – “ၵၢၼ်ႁႃသဵင်သူၼ်းတုမ် ၵူႈပႃႇတီႇ/ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈၵိုတ်းယင်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/11/2020 လိူၼ် 11 လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉ သဵင်ႈသဵင်ႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SNLD/ ပၢႆႉသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

ဝၼ်းတီႈ 28/10/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 6/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းၸိုင် ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ ၵိုတ်းယင်ႉ ၵၢၼ်ႁႃသဵင်၊ ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်သဵင်ႈသဵင်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပၢႆႉႁႃသဵင်၊ ပၢႆႉသူၼ်းတုမ်၊ ပူဝ်ႊသတိူဝ်ႊ ဢၼ်ပူၵ်းပၵ်း တိတ်းၸပ်းဝႆႉ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပူတ်းယႃႉ ၵူႈယိုတ်းၶိုၼ်းၵူႈဢၼ်ဢၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝၼ်းမၼ်းဝႆႉသေ ဢမ်ႇၵႂႃႇပူတ်းလူင်း ၵွၵ်းဢွၵ်ႇ ပၢႆႉသူၼ်း တုမ်ႁႃသဵင်လႄႈ ပူဝ်ႊသတိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် တေယူႇတီႈ ၵိင်ႇၽႄၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းလႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ တင်း ၾၢႆႇလိူမ်ႈလၢႆႇ တေၵႂႃႇပူတ်းလူင်းပၼ်၊ ၵွၵ်းဢွၵ်ႇပၼ်၊ လွင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၵႃႈပူတ်းလူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ၊ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် တေလႆႈၸၢႆႇပၼ်ၶိုၼ်းသဵင်ႈသဵင်ႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၼႆႉယူႇတီႈ UEC ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉလူင်းသူၼ်းတုမ် တင်ႈ တႄႇ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 6/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 60 ဝၼ်း။

ပၢင်တိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းတိတ်း လိူၼ် 11 လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီ 2114 ၼီႈ – ဝႃႈၼႆ။ ပႃႇတီႇဢၼ်တေၶဝ်ႈၶဵင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တင်းမူတ်းမီး 32 ပႃႇတီႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း