Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉၶမ်း

TNLA တေၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်း TNLA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တႃႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းလႄႈ တမ်းပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 15/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁွင်ႉၵၢင်ႉၵႄႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး...

သိုၵ်းတဢၢင်းပူၵ်းတုင်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈပႆႇထွႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆ့ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈ တပ့်ပၢင်သဝ်းယႂ်ႇ သၶၢၼ်း တိတ့် ဝဵင်းၼမ့်ၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉၼႆသေ ပူၵ်းတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ဢဝ်ၸၢၵ်ႈထုၺ်လိၼ်သေ ၶုတ်းယႃႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆ ၸွမ်းတင်းၼမ်။ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝတ့်ဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ...

သိုၵ်းလွႆတဢၢင်း ထုၺ်ထႆ ယႃႉပႅတ်ႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊမိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ သိုၵ်းလွႆတဢၢင်း TNLA ဢဝ်ရူတ်ႉ ထုၺ်ထႆမႃးယႃႉလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵွႆႁၢႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/12/2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉႁိုင် 2 ဝၼ်းၵူၺ်း သိုၵ်းတဢၢင်း ဢဝ်ၸၢၵ်ႈၵႃးထုၺ်လိၼ်မႃးထုပ်ႉလၵ်းသဝ်ႁိၼ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ “လၵ်းသဝ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇလႄႈတၢႆ ႁိမ်း30

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 12 တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 12 ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း ပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 8 ၵေႃႉ (ၸၢႆး 4 ၵေႃႉလႄႈယိင်း 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 16 ၵေႃႉ၊ ႁိူၼ်းယေးလႄႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လူႉၵွႆ 40...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမီး 8000 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးမိၼ်ယိုဝ်းၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီး 8000 ပၢႆယဝ်ႉ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်မႃး လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉလႄႈ လူဝ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝတ်ႉၶမ်းမီး 500 ပၢႆ၊ တီႈ ဝတ်ႉၵုၼ်ႁႆးၽၢႆႇႁွင်ႇ 880၊ ၽၢႆႇၸၢၼ်း 922၊တီႈဝတ်ႉၵျွင်း ၸေႇယသုၶ 300 ပၢႆ(သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ ၵျွင်းလူင်ၵေႃႉလူႉၵွႆ၊ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယူႇဝႆႉၼႂ်းၸလွပ်ႈ/ ၵျွင်းဢွၼ်ႇ) ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တင်းၶိုၼ်းလႄႈတင်းဝၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 12/12/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ်ၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢႆလၢႆလမ်း၊ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်ႉၵၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢင်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းဝဵင်း။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶိူင်ႈမိၼ် ၵျႅတ်ႉၾၢႆႇတႃႇ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ တၢင်းယွမ်ႇသၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်း လႄႈ တင်းယွမ်ႇၼိူဝ်လွႆတၢင်းၸေႊလၢၼ်ႉၼေႈ ။ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းတႄႉ ဢမ်ႇယွၵ်းယွႆၵေႃႈဢမ်ႇသႃႇယဝ်ႉ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉတႄႉ။ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ လိၼ်သမ်ႉပေႃးယွၼ်ႈၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်မႃးသူင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းလူင်းၵေႃႈမီး ။ သိုၵ်းလွႆၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/12/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်လဵပ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 3 လမ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆၼမ် သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၵေႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸၢင်ႈပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း

ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇၵိုတ်းလႆႈယဵၼ်လႆႈႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ၊ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢမ်ႇဝႄႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႈၸဵပ်းလူႉတၢႆ၊ ႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇသိုဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ - သင်ဝႃႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလၢႆၵမ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင် (ထောက်ပို့) ၶဝ်မႃး...

သိုၵ်းတဢၢင်းၶိုင်ယိုတ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ(စခန်းသစ်)ၼမ်ႉၶမ်း တိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တႃႇတေယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶိုင်ပိုတ်းယိုဝ်းယူႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ Photo : ႁၢင်ႈႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်း တႄႇဝၼ်းတီႈ 22/11/2023 ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ၼႆႉ လိူဝ်သေပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇပႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႃႇယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းမၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းတိတ်းတီႈၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇမေႃးၵူႈဝၼ်းၵူႈၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶဝ်တိုၵ်ႉတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ယူႇ။...

သိုၵ်းတဢၢင်း ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တပ်ႉပလိၵ်ႈလႄႈလုမ်းၽွင်းငမ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 5/11/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉတင်ႈတႄႇၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၶၢဝ်းတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းလွႆ TNLA ဝႅတ်ႉဝႆႉႁူင်းပလိၵ်ႈလႄႈလုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ။ သဵင်ၵွင်ႈတႄႉဢမ်ႇပႆႇတႅၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်လႆႈမႆႈၸႂ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ယဵၼ်ဝႆႉယူႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိ တႃႇတပ်ႉပလိၵ်ႈတေဝၢင်းၶိူင်ႈတင်းမူတ်း ၼႆယူႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းႁႃသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်ယမ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်းလိုပ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးလႄႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယဵၼ်သီႇသီႇဝႆႉ။ တေလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တင်းလၢႆႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တတ်းသၼ်ယႃး (လႅင်း)ၾူၼ်းလႄႈ ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မူႇၸေႊ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်း သၢႆၾူၼ်း သၢႆဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈတိတ်း တေႃႇႁႃၵၼ်။ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းဢူၺ်းလီယိုတ်းလႆႈ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈႁူဝ်ၶူဝ်ၽႅၼ်ၼမ်ႉမၢဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၼိူဝ်ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်လူင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ...

သိုၵ်းTNLA ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ တဵၵ်းယွၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်း တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလၢႆတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸေႊႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ တဵၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇယွၼ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပႃးထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၸႂ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶဝ်မႃးယူႇဝႆႉ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၼမ်ႉၶမ်း ႁူၺ်းသူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးႁဵၼ်းႁူႉ လၢႆးတွႆႇတိင်ႇသၢမ်သၢႆလႄႈ လၢႆးၵႃႈ ၼူၵ်ႉ၊တူဝ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူၺ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မႃးၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ် လၢႆးတွႆႇတိင်ႇသၢမ်သၢႆ လႄႈ လၢႆးၵႃႈ ၼူၵ်ႉ၊တူဝ်း တႃႇသိုပ်ႇပႅင်းမႅတ်ႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တေၸတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ဝၼ်းတီႈ 4/10/2023 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းတိုၵ်ႉမီးဢေႇလႄႈ တိုၵ်ႉလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းလိၼ်ၵူၼ်ႇတီႈၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/8/2023  ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆယိုင်ႈၼွင်း လူၼ်ႉၾင်ႇ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တီႈမၢၼ်ႈၵၢင်ႊ ဢိူင်ႇၽႃလႅၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ   လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img