Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလၢႆၵမ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင် (ထောက်ပို့) ၶဝ်မႃး ယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆပဵၼ်လၢႆလင်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းတႄႉ ဢၼ်ႁူႉၸွမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉဢေႃႈ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃး မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးဢေမိူင်း ဢႃယု 30 လႄႈ မႄႈထဝ်ႈမၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 78 ယူႇပွၵ်ႉလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ။ သွင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉပၢႆႈၽေးသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းမႃးပႆႇႁိုင် ။ ၵေႃႉပဵၼ် လၢၼ်ၸၢႆးတႄႉမၢတ်ႇၸဵပ်းယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉသေ ၵေႃႈပဵၼ်ၼၢႆးမၼ်းတႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၵွၵ်းႁူဝ်သေလူႉတၢႆၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈပွၵ်ႉၸရေးတၢၼ်း ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇသေလူႉၵွႆၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 9 လင် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 9 လင် လိူဝ်ၼၼ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ႁူင်းႁဵၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ပွၵ်ႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႆႉ မီး 4 ပွၵ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပွၵ်ႉၼမ်ႉၶမ်းၽွင် ၊ ပွၵ်ႉလူင် ၊ ပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင် လႄႈ ပွၵ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လင်ၼိုင်ႈ လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ် ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်။

ၸူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 1027 ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 60 ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈၼမ် – လႆႈႁူႉၸွမ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း