Saturday, May 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တတ်းသၼ်ယႃး (လႅင်း)ၾူၼ်းလႄႈ ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈမူႇၸေႊ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မူႇၸေႊ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်း သၢႆၾူၼ်း သၢႆဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈတိတ်း တေႃႇႁႃၵၼ်။

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းဢူၺ်းလီယိုတ်းလႆႈ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈႁူဝ်ၶူဝ်ၽႅၼ်ၼမ်ႉမၢဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၼိူဝ်ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်လူင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၶိုၼ်းတတ်းသၼ်ယႃး လႅင်းၾူၼ်း လႅင်းဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႊထႅင်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇႁႃၵၼ်။

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼႆႉ ၸႂ်ႉလႆႈသၼ်ယႃးၾူၼ်း Mytel ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း Mytel ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႊၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈသေဢၼ်။ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ၶိုၼ်းတႅၵ်ႇၶိုၼ်း၊ ၸင်ႇႁႃတိတ်းတေႃႇၾူၼ်းလႆႈၶိုၼ်းဢိတ်းဢွတ်း။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼႆလူးၵွၼ်ႇ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ပီႈၼွင်ႉ မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်းတႄႉတႄႉ”။ – ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ႁွတ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်းသၼ်ယႃးၾူၼ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၼွၵ်ႈၼိူဝ် Mytel ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် MPT ၊ Telenor ၊ Ooredoo ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈသေဢၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း