Friday, March 1, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းယႆ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းယႆ တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႃႈတပ်ႉၶဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယႆ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ ဢႃယု 28 ပီ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 2/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5:20 မူင်း ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ ဢႃယု 28 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 291 ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႃႈတပ်ႉၶဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉႁေႉရူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇၵိုတ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 291 ယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈၼႃႈတပ်ႉ ၶဝ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၼမ်ႉပွင်ႈၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ၶဝ်ဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသေ ႁေႉဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ ၶဝ်ယိုဝ်းတၢႆ ၼႆ ၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈပႃးမၢၵ်ႇပွမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပရႁိတ ၼမ်ႉပွင်ႈ လႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇၽဝ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ လီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ ဢႃယု 28 ပီၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းလဵၵ်းလႄႈ ပႃႈမၢတ်ႈ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၽၵ်းၵုမ်ႇ ဢိူင်ႇၵုင်းဝႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း