Friday, May 31, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း ၶမ်ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး – ၼမ်ႉၽႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

Must read

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၸဵဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၶၼ်ၽႂ်း။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးလႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။

- Subscription -

ယိင်းႁၵ်ႉတႆး (ၸိုဝ်ႈပၢႆၵမ်) ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႆႉ မီးမႃး 6-7 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ် လႆႈမူၵ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ႁႅင်းတႄႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၶဝ်သွင်ၸုမ်းၼႆႉသေ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း ၵူႈဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ်သင်ၶႃႈ။ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၶွင်ၵိၼ်ႁႅင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ သိုဝ်ႉဝႆႉ ၼႆႉ တေမူတ်းယဝ်ႉ။ တုၵ်ႉၶႁႅင်း ၼႃႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်ၸဵဝ်းၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၽႂ်းၽႂ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၸဵမ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈရူတ်ႉၵႃး လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးထိုင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ 1 ၵေႃႉလႂ် 500,000 ပျႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉလႂ်ႁတ်းလႅၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈၶိုၼ်ႈ၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼႆႉ ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ ၵႃႈၵႃး လုၵ်ႉဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ 1 ၵေႃႉ 500,000 ပျႃးၵေႃႈ ယင်းပႆႇမီးၵႃး ၵႂႃႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းပိူၼ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း။ ၸိူဝ်းၵူၼ်းမီးငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉၸၢႆႇသင်လႆႈ ၶႃႈ”- ယိင်းႁၵ်ႉတႆး ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး – ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေႁဵတ်း ၵၢၼ် ၼႂ်ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ ပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ၵဵမ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ ၵၢၼ်သူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ယွၼ်းငိုၼ်းၵႃႈႁႅင်း တီႈပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇၶဝ် တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼႆသေ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉၶဝ် ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ပေႃးၶႂ်ႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၶႃႈဢေႃႈ ”- ယိင်းႁၵ်ႉတႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လႅင်းၾူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈမူတ်း တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉသေ လႅင်းၾူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇပိၵ်ႉပႅတ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – MPT ၊ Telenor ၊ Ooredoo လႄႈ Mytel ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸႂ်ႉလႆႈ Wifi ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လႅင်း ၾူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇပိုတ်ႇ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၵုၼ်လူင်၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ၼမ်ႉၽႃႈ၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႅင်းၾူၼ်းထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူၼ်ၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း