Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းၸၢႆးတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇသေၶႃႈတူဝ်တၢႆ

Must read

ၵူၼ်းၸၢႆးတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းၽဝ်ယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးတူဝ်ၵဝ်ႇသေ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မၼ်းယွင်ႇယႃႈယူဝ်ႉထၢင်ႇတႄႉ။ႁၼ်မၼ်း သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈဢေႃႈ ၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈ။မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ မၼ်းၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းမၼ်းဢွၼ်တၢင်းသေ ၸင်ႇၽႅၼ်ၶေႃး ၶႃႈတူဝ် တၢႆဢေႃႈၼၼ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်ၽဝ်ႁိူၼ်း ၶႃႈတူဝ်တၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ဢႃးယူဝ်ႇ ဢႃယု 30 ပီ။ မိူဝ်ႈမၼ်းၸၢႆး ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇႁိူၼ်းၼႆႉ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းမၼ်း ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်းသေၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆၼၼ်ႉတႄႉ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် တေႃႉသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ပလိၵ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ မႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈႁိူၼ်းသေ သွၼ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼႆႉ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေးဢွၼ်တၢင်းသေ ၸင်ႇၶႃႈတူဝ်တၢႆၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၸုတ်ႇၽဝ်တၢင်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ လၢမ်းမႆႈပႃး ၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ငိုၼ်းတွင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မႆႈၵႂႃႇပႃး။ပေႃးၼပ်ႉၶၼ်ငိုၼ်းၸိုင် ႁိူၼ်းလင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈသေ သုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 1,590,000 ပျႃးလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးယူႇထင်သဝ်းၼမ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ မႃးၵႃႉမႃးၶၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ မႃးဢႅဝ်ႇမႃးယဵမ်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ် ၊ ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းလွင်းၵေႃႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၵေႃႈၼမ်လိူင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း