Monday, May 20, 2024

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵုၼ်လူင် ငိူင်ႉဢွၵ်ႇဝဵင်း

Must read

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထပ်းၵၼ်မႃး 3 ဝၼ်း သိုၵ်းဢူၺ်းလီသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉပၢႆႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵုၼ်လူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်သေ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉၵူၼ်းၵုၼ်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈသမ်ႉမီးၼမ်ၼႃႇၶႃႈၼေႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၼႆႉ။ ၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၵေႃႈ ဢဝ်ၻရူၼ်ႊမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လႄႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈဢိူဝ်ႈ။ ဢၼ်မၢတ်ႇၵေႃႈမၢတ်ႇ ဢၼ်တၢႆၵေႃႈတၢႆၶႃႈဢိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း။ ၸင်ႇဝႃႈၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈၵူဝ်ၼႃႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 2 ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Kokang ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵွင်းလွႆ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၼၼ်ႉမွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသုမ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းၼႂ်းဝဵင်း။ ၵူၼ်းဝဵင်းၵုၼ်လူင်သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ-“မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တင်းဝၼ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းၵုၼ်လူင်မွၵ်ႈ 9 လၵ်းၼႆႉၼၼ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ႉတိုၵ်းပုၼ်ႉ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈႁူဝ်လီႈလႄႈႁူဝ်ၶူဝ်၊ ၵူၼ်းထုင်ႉၼၼ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈလူင်းၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ႉတိုၵ်းထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵုၼ်လူင်ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 143 တႃႇ 41 ၵေႃႉ လႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်တီႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ-https://burmese.shannews.org/archives/37703

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း