Thursday, June 20, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပဵၼ်ႁႅင်း ႁိုင် 10 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:20 မူင်းတေႃႇထိုင် ၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ၸူဝ်ႈမူင်း ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတင်းၼမ်။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽၵ်းတူႁူဝ်ႉ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:20 မူင်းၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တီႈၶူဝ်လူင်ၼမ်ႉမၢဝ်း။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်းပၢႆ ၸင်ႇမႃးတႄႇပဵၼ်တီႈ ၼႂ်းၵႄႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမႅတ်ႉတႃႇ လႄႈ ပွၵ်ႉတႂ်ႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၼႆႉ သဵင်ၵွင်တႅၵ်ႇတင်းဝၼ်း။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပၼ်ႇ ၵႂႃႇပၼ်ႇမႃး ပဵၼ်လၢႆလမ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ်။ မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တင်းၼမ်။ တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းႁွင်ႇ ပွၵ်ႉတႂ်ႈၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈႁွင်းလႄႈ ၾၢႆႇ ႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃႊ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတင်းမူတ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇလႆႈႁူဝ်ယွႆႈ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“တႄႇဢဝ် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၼႆႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းၶဝ် ၸင်ႇယဵၼ်လူင်းမႃး ၵမ်းလွႆးလွႆးသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇၸင်ႇတေယဵၼ်လူင်းတႄႉတႄႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ ၼႆႉ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ယူႇၼႂ်းဝဵင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းလွႆသမ်ႉ ယူႇဝႆႉတၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ”

မိူဝ်ႈယၢမ်းပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ လႅင်းၾူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇတတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈမူတ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၽႂ်ၵေႃႈ ပႆႇလႆႈသေဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ လႅင်းၾူၼ်း MPT ၊ Telenor ၊ Ooredoo လႄႈ Mytel ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃးတႄႉ လႅင်းၾူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – MPT ၊ Telenor လႄႈ Ooredoo ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ထုၵ်ႇတတ်းၶၢတ်ႇတင်ႈတႄႇဝၼ်းၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းလႅင်းၾူၼ်း Mytel ၵူၺ်း တိုၵ်ႉၸႂ်ႉလႆႈယူႇလႄႈ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း လႅင်းၾူၼ်း Mytel ၼႆႉ ၸင်ႇထုၵ်ႇတတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း