Thursday, May 30, 2024

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် 1 လိတ်ႊလႂ် 35,000 ပျႃး

Must read

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် 1 လိတ်ႊလႂ် 35,000 ပျႃးယဝ်ႉ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ။

ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇ ႁေႃႇ)၊ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ဝဵင်းၵုၼ်လူင်၊ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ  ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵုၼ်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် 1 တဝ်ႈ/ မူၵ်ႇ (1 လိတ်ႊ) လႂ် ပဵၼ်ၵႂႃႇ 35,000 ပျႃးယဝ်ႉ။ ၵူႈပွၵ်ႈ 1 မူၵ်ႇလႂ် 2,600 ပျႃးၵူၺ်း။ ၸူဝ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်း တၢင်း 8-9 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈၼႆႉ။ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်သိုဝ်ႉၵၼ်ယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ် ၼမ်ႉမၼ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈသိုဝ်ႉဝႆႉ ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းၽႄၶၢႆပၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼမ်ႉမၼ်း ၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃသိုဝ်ႉတီႈလႂ် ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေတေႃႉဢဝ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမႃးၶၢႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉထႅင်ႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းပိၵ်ႉဢိုတ်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၸိူဝ်းၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶၢတ်ႇ။  

“ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵုၼ်လူင်ၼႆႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်တႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ် ပေႃးဢမ်ႇမီးၶၢႆယဝ်ႉ။ မီးဝႆႉတႃႇပေႃးၵိၼ်ႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၺ်းၶႃႈ။ တေႃႈၼင်ႇၸဝ်ႈၶဝ်ႈသၢၼ် (ၵူၼ်းၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ်) သႅင်ႇယႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၶၢႆယဝ်ႉ။ ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ/ မီႇလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူႈပွၵ်ႈ 1 ၸွႆႉ 2,500 ပျႃး – 3,000 ပျႃး။ တေႃႈလဵဝ် သိုဝ်ႉတႃႇငိုၼ်း 5,000 ပျႃးၼႆ ၼပ်ႉလုၵ်ႈမၼ်းပေႃးလႆႈ ဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3-4/11/2023 မႃးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ ပႆႇႁတ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တင်းမူတ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉတႄႉ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းတႅၵ်ႈတေႃးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ႉႁူး၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၼမ်ႉတိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ ၽွင်းငမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးတင်း မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ သဵင်ၵွင်ႈၶဝ် ယဵၼ်လူင်း ယဝ်ႉၶႃႈ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၵူၼ်းဝဵင်းၵုၼ်လူင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လိူဝ်ႁႅင်းထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း/ တတ်းလႅင်း ၾူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – MPT ၊ Telenor ၊ Ooredoo လႄႈ Mytel ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုၼ်လူင်လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း