Friday, March 1, 2024

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,500 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,500 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:20 မူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း တီႈဝတ်ႉ ၵုၼ်ႁႆးၼိူဝ်၊ ဝတ်ႉၵုၼ် ႁႆးတႂ်ႈ၊ ဝတ်ႉၼွင်ၶမ်းလႄႈ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၵုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,529 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း လဵင်ႉလူဝႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ SSPP မႃးၸွႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ပႃးမႃးၸွမ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။   လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ တႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ – မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈတႄႉ တေၵုမ်ႇယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း 4 တီႈၼႆႉ မီးႁူဝ် ၵူၼ်း 1,529 ၵေႃႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းပွၵ်ႉတႂ်ႈ မၢၼ်ႈၵုၼ်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 30 လင် ၼႂ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 2 လင် လူႉၵွႆႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶွပ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၶဝ် ဝၢင်းပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉ ၾၢႆႇၼႃႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ် တီႈပွၵ်ႉတႂ်ႈလႄႈ ပွၵ်ႉၼမ်ႉၶမ်းၽွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းပွၵ်ႉတႂ်ႈ၊ ပွၵ်ႉၼမ်ႉ ၶမ်းၽွင်၊ ယွမ်ႇၵျွင်းၶမ်းလႄႈ ၵျွင်းၽြႃးမုတ်ႉသလိမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပႂ်ႉဝႆႉတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း တီႈမၢၼ်ႈၵုၼ် လူင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉတႂ်ႈ ယွမ်ႇၵျွင်းၶမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းဝႆႉ။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဝႅတ်ႉၶဝ်ဝႆႉ တၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ၼႆႉ တေယူႇယၢၼ်ၵၼ် မွၵ်ႈ 1 လၵ်းၼႆႉၵူၺ်း ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ထႅင်ႈၶၢဝ်းလႂ်တႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈဝႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈယွမ်ႇၵျွင်းၶမ်း ပွၵ်ႉတႂ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ် ၵိၼ်လၢႆ တင်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း