Saturday, May 18, 2024

သိုၵ်းTNLA ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ

Must read

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ တဵၵ်းယွၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ။

ႁၢင်ႈ TNLA ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Photo by – TNLA/ သိုၵ်း TNLA ထတ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တီႈဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်း တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလၢႆတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸေႊႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ တဵၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇယွၼ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပႃးထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၸႂ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်မႃးယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ လိူၼ်ၼိုင်ႈ ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းၶဝ် ယႃႇမႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ၵေႃႈ ၵႂႃႇယူႇ ဢေႃႈ။ ႁိူၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈမၼ်းဢမ်ႇယူႇဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်မိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇ။ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တေႃႉဢဝ် ထူင်သၢႆးမႃးၶပ်ႉဝႆႉ ပဵၼ်ထႅဝ်လူင်ဝႆႉဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထၢမ်တႂ်ႈထၢမ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်ႁၢၼ်ႉ ပဵၼ်သႅင်ႇၶၢႆ လဝ်ႈ ၶၢႆသင်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇပၼ်တီႈၶဝ်။ ပေႃးၼိုင်ႈႁၢၼ်ႉၼႆ လႆႈပၼ် မွၵ်ႈ 2 သႅၼ်ၼႆႉဢေႃႈ ” –  ဝႃႈၼႆ။  

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၵုၼ်ႇယွႆႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၶဝ် ယွၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼိုင်ႈႁၢၼ်ႉလႂ် 2 သႅၼ် ထိုင် 5 သႅၼ် လူးၵွၼ်ႇၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေးတုမ်ႉတိူဝ်ႉသၢႆၸႂ်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တီႈဝၢၼ်ႈၶမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးမၢၼ်ႈယူႇဝႆႉ။တီႈတၢင်း ၵုင်းသႃႇပုၼ်ႉၵေႃႈ မီး SSPP တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ။ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ။ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶိင်ႇလိူၵ်ႈၶၢဝ်း ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဢေႃႈ။ႁဝ်းၶႃႈ ၵူဝ်မၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈဢၼ် မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၶမ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၸေႊႁႆး လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ။ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တိတ်းၸပ်းၵၼ်ဝႆႉ  မီးၼႂ်းၵႄႈ မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ဢွၼ်ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶၢႆႉပၢႆႈယၢၼ်ပၼ်တီႈယူႇတီႈသဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉ။

လွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA ယူႇၵေႃႈတိတ်းတေႃႇယင်းပႆႇလႆႈ။

လွင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ ၊ ယူႇၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယူႇသဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽိတ်းပိူင် ၵျီႊၼီႊဝိူဝ်ႊ ၶွၼ်ႊဝႅၼ်ႊသျိၼ်ႊ  (Geneva Convention) လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း