Saturday, May 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တင်းၶိုၼ်းလႄႈတင်းဝၼ်း

Must read

ဝၼ်းတီႈ 12/12/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ်ၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢႆလၢႆလမ်း၊ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်ႉၵၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢင်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းဝဵင်း။

ၶိူင်ႈမိၼ် ႁႄႇလီႇၵွပ်ႇတႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပၼ်ႇတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ သူင်ႇၵူၼ်း သူင်ႇၶူဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 12/12/2023 ၼႂ်ၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶိူင်ႈမိၼ် ၵျႅတ်ႉၾၢႆႇတႃႇ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ တၢင်းယွမ်ႇသၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်း လႄႈ တင်းယွမ်ႇၼိူဝ်လွႆတၢင်းၸေႊလၢၼ်ႉၼေႈ ။ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းတႄႉ ဢမ်ႇယွၵ်းယွႆၵေႃႈဢမ်ႇသႃႇယဝ်ႉ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉတႄႉ။ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ လိၼ်သမ်ႉပေႃးယွၼ်ႈၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်မႃးသူင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းလူင်းၵေႃႈမီး ။ သိုၵ်းလွႆၵေႃႈ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ႁႅင်း”ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းလႅပ်ႈတေပဵၼ်ႁႅင်း ၊ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပႃးၼႂ်းဝဵင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ၼႆသေ ၾၢင်ႉၵၼ်ယူႇသတိ ဝိရိယ လီလီၼႆယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းတႄႉ ပၢႆႈၽေးဝႆႉၵမ်ႈၼမ်။ ၸိူဝ်းၵိုတ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းယေး မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉယူႇ။

ၶမ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/12/2023 မွၵ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈပွၵ်ႉၼိူဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း 10 လင်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႇဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆဝၼ်းတီႈ 11/12/2023 တိူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႉၼိူဝ် ၵွႆ 10 လင်ပၢႆ

ၶမ်ႈဝႃးၵေႃႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၵႂႃႇ 2 ၵမ်း။ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသႅၼ်းၼမ်ႉၼၵ်း 500 ပွင်ႇၼၼ်ႉ။ တူၵ်းသႂ်ႇတၢင်းလင်တပ်ႉပလိၵ်ႈ။ ငိၼ်းဝႃႈသိုၵ်းလွႆ ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၶဝ်တင်ႈၸႂ်မႃးပွႆႇသႂ်ႇတီႈၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈပွၵ်ႉၼိူဝ်တႄႉငိူင်ႉဝႄႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉၸဵမ်လႂ်ယဝ်ႉၼႃႇ။ ဢမ်ႇငိၼ်းဝႃႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်း”- ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တႃႇႁႂ်ႈသွင်ၾၢႆႇသွင်ပႃႈ တေၸၢင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၼႆသေ ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ယူႇၵၢင်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႄႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လႄႈ 9 /12/2023 တီႈဝဵင်းလူင်ၶုၼ်းမိင် ယဝ်ႉသေတႃႉ ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သိုၵ်းတဢၢင်း ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းဢၢၼ်းယိုတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႇဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆဝၼ်းတီႈ 11/12/2023 တိူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႉၼိူဝ် ၵွႆ 10 လင်ပၢႆ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 1027 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 15 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး ၼၢင်းယိင်း 6 ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 4 ၵေႃႉ။ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းမီး 20 ပၢႆ။ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းမီး 200 ပၢႆ။ ၵူၼ်းမူိင်းၼမ်ႉၶမ်း 6000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း