Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမီး 8000 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးမိၼ်ယိုဝ်းၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီး 8000 ပၢႆယဝ်ႉ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်မႃး လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉလႄႈ လူဝ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo SHAN CJ- ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝတ်ႉၶမ်းမီး 500 ပၢႆ၊ တီႈ ဝတ်ႉၵုၼ်ႁႆးၽၢႆႇႁွင်ႇ 880၊ ၽၢႆႇၸၢၼ်း 922၊တီႈဝတ်ႉၵျွင်း ၸေႇယသုၶ 300 ပၢႆ(သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ ၵျွင်းလူင်ၵေႃႉလူႉၵွႆ၊ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယူႇဝႆႉၼႂ်းၸလွပ်ႈ/ ၵျွင်းဢွၼ်ႇ) ၊ မၢၼ်ႈၼႃး 114 ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်(လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 22)၊ တီႈဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် 250 ပၢႆႈ၊ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်သၢႆး 270ပၢႆ၊ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶိင် 70 ပၢႆႈ၊ တီႈဝၢၼ်ႈ ၶေးၶုၼ်ႇ 70၊ တီႈ မၢၼ်ႈၵုၼ် 236 ႁူမ်ႈ 3646 ၵေႃႉ။ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊၽၢၵ်ႈ ၼမ်ႉမၢဝ်းသမ်ႉ – မီးတီႈဝၢၼ်ႈ တိုင်းႁိူဝ်း၊ သိုင်ႇတႂ်ႈ၊ ၼွင်လွင်း၊ မၢၼ်ႈႁဵဝ်း၊ မၢၼ်ႈႁွင်းတူင်ႊ၊ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၸလွပ်ႈပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶႃႇမီး 115ပႃး၊ ၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶႃႇ80ပႃး ၊ တီႈဝတ်ႉၼမ်ႉၶူမ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး တီႈပလီႇ ပွၵ်ႉၼိူဝ် မီးၵူၼ်း 70 ပၢႆ၊ တီႈၸလွပ်ႈ ၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇမီး 30 ပၢႆ၊ ပီႈၼွင်ႉၵေႃႇရၶႃး 160 ပၢႆ လႄႈတီႈပၢင်သၢႆးမီး 90 ပၢႆ ႁူမ်ႈသဵၼ်ႈမီး 1693 ၵေႃႉ။ တီႈထုင်ႈလွၺ်ႁူဝ်သိူဝ်သမ်ႉတီႈ မၢၼ်ႈသွၼ်း 1069 မၢၼ်ႈဢၢႆႇတႂ်ႈ 402၊ ၼွင်မူၼ်း 336၊ ၼမ်ႉႁီး 133(ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶႃႇ113)၊ ၼႃးလူင် 52၊ ၼွင်ၸွၼ်း 200 ၊ မၢၼ်ႈၸၢင်ႉ 110၊ ၵုၼ်ၵႅင်း 50၊ မၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ 15 ၊ မၢၼ်ႈမွၼ်း 62၊ ၼွင်ၼူၵ်ႉ 6 ၊ မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် 246၊ သူၼ်ၶႃး 77 ၊ ၽႃၸၢင်ႉ 70- ႁူမ်ႈ 2828ၵေႃႉသေ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉၶမ်းလႄႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်းသဵင်ႈမီး 8167 ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -
ဝတ်ႉၵျွင်း ၸေႇယသုၶ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလူႉၵွႆလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ(ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငိူင်ႉဝႄႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇၼႂ်းၵျွင်းဢွၼ်ႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၸေႇယသုၶၼႆႉမီး 300 ၵေႃႉ)

ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်ယမ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉသေ ၊ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉ၊ ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇပိူင် မီးငိုၼ်းယူႇၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုဝ်ႉလႆႈ သင်ဝႃႈပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸဝ်ႈႁိူၼ်း/ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈႁူႉတေထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ၊ သင်လႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၸုမ်း UN – UNICEF ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈယိင်ႈၶႅၼ်းတေလီ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈပႃးၼိူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဝၼ်း၊ မိူဝ်ႈဝႃးလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 13- 14/12/2023 ၵေႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်းပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ-ၼမ်ႉၶမ်းဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး-ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း