Sunday, June 16, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇမိူင်း

Must read

ဝၢႆးလင်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇမႃးၸႂ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈသင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇ 2 တီႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

တင်ႈတႄႇပၢင်တိုၵ်း 1027 မႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းငိူင်ႉဝႄႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမီး 8000 ပၢႆ ၊ ၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉမီးယူႇမွၵ်ႈ 30 တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ10/12/2023 မႃး ဢိင်ၼိူဝ်ၾၢႆႇသိုၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း မီးၶေႃႈသင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈလူတ်းပၢင်သဝ်း၊ ႁႂ်ႈၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈမီး 2 တီႈၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လွင်ႈၼႆႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇလႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇသေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းမွၵ်ႈၶိုင်ႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းငိူင်ႉဝႄႈၽေးသိုၵ်းလုၵ်ႉတီႈ ႁိမ်း 30 တီႈသေ ၵူတ်း 12 တီႈၵူၺ်းယဝ်ႉ။ဢၼ်လႅပ်ႈတေပွၵ်ႈထႅင်ႈၵေႃႈမီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇမိူင်းထႆး၊ မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢူၼ်တၢင်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉၶႂ်ႈဝႃႈၵႂႃႇတင်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇတႄႉဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်းၶရိတ်ႉဢႃႇသီႇသေ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉမႃးယူႇတီႈၵျွင်းမၢၼ်ႈသူႈ၊ ၵျွင်းထမ်ႈၶမ်း၊ ၵျွင်းတေႃးယ ၊ ၵျွင်းႁူမ်ႈယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပၢင်သဝ်းဢၼ်မီးၵူၼ်းယူႇသဝ်းမွၵ်ႈ ပၢၵ်ႇ၊ ပၢၵ်ႇပၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈမႃးၶွၼ်ႈယူႇၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈ – ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်ႊ​​ယေႃ ၵျွင်းမၢၵ်ႇၶီႈၼူ ၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ၵျွင်းႁူဝ်ပိုၵ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ် တီႈၵျွင်းၶရိတ့် ၵွင်းၶႃးလႃႈသဵဝ်ႈလူင် တီႈၵျွင်းၶရိတ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈတႆး ၵျွင်းတႃႈပုင်ႇ ၵျွင်းၵုင်းသႃႇ ၵျွင်းပုင်းထုၼ် ၵျွင်းမွၵ်ႇလွၼ်ႉ ၵျွင်းၼႃးမူၼ်း ၵျွင်းပၢင်ၼႃး ၵျွင်းၼမ်ႉမ ၵျွင်း​​ဝေႇလုဝၼ်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၵျွင်းမိူင်းတဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း၊ ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈ၊ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈယဝ်ႉလႄႈ လႆႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူဝႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပႃး။ ယၢမ်းလဵဝ်ႁူဝ်ၵူၼ်းတေၵိုတ်းမွၵ်ႈ 4000 ၵူၺ်းယဝ်ႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း