Sunday, July 21, 2024

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵျွင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလူႉၵွႆ 2 လင်

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/11/2023 ၼၼ်ႉ တင်းၶိုၼ်းတေႃႇမိူင်းလႅင်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၼၼ်ႈမေႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉၵျွင်းလူႉၵွႆ 2 လင် ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇလူႉတၢႆ  ဢမ်ႇမီး  ။

Photo : ႁၢင်ႈဝတ်ႉၵျွင်းၼႂ်ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇလူႉသုမ်း

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်ၶႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ် မႃး တူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ။ လုၵ်ႉတၢင်းလႂ်ပွႆႇမႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး  ။ ပွတ်းတၢင်းၸၢမ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉတႄႉ သိုၵ်းလွႆၶဝ်ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ  ။ တေလ်ႅပ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ။ ၵူၼ်းဢၼ်တိူဝ်ႉမၢတ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝတ်ႉၵျွင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ 2 လင်ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူႉၵွႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵျွင်းၼၢႆးၶၢဝ် ( ရွှေမောင်းသီလရှင်စာသင်တိုက်) လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းပႃႇႁဵဝ်ႈ (သုသာန်ကျောင်း) ဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်း ၵေႃႈတိူဝ်ႉလူႉၵွႆ ယူႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸမ်လႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼၢႆးၶၢဝ် 100 ပၢႆ ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ၵျွင်းၽြႃးလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ။ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၽၢမ်းတႃၵူၺ်းႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ ။

Photo : ႁၢင်ႈဝတ်ႉၵျွင်းၼႂ်ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇလူႉသုမ်း

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် တင်းၶိုၼ်းမိူင်းပေႃးၸမ်လႅင်းၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ ။ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်းလႂ်တေႃႇၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၵၼ် ။ မၢင်ၸိူဝ်း ၵေႃႈ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇမႃးလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈပေႃးတေဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ်ႁိုဝ်ၼႆဢေႃႈ။ ၵမ်ႉလုၵ်ႉတၢင်းႁူဝ်ၶူဝ်ပုၼ်ႉသေယိုဝ်းမႃး ၵမ်ႉလုၵ်ႉတၢင်းၸၢမ်ၽိူၵ်ႇယိုဝ်းၵႂႃႇ ၵမ်ႉလုၵ်ႉတၢင်းတပ်ႉယိုဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ ယိုဝ်းယူႇတင်းၶိုၼ်းႁဵတ်းၼၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇလႂ်လူႉသုမ်းသင်  ” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝတ်ႉၽြႃးလူင် လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ လိူဝ်သေမီးသင်ၶလႄႈၼၢႆးၶၢဝ် ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇၶႅပ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႃးလွႆ ၊ၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ၊ ၼႃးမူင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ဝၼ်းတီႈ 7/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆ ထိုင် 10 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈ ၶူဝ်ၸၢမ်ၽိူၵ်ႇသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈဝတ်ႉလွႆမူပ်ႇ ဢိူင်ႇၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မီးလွင်းလူႉသုမ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း